Thông báo:
Từ ngày 18/10/2022 tên miền truy cập mới của Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTTN Quảng Trị:
https://sonnptnt.quangtri.gov.vn

Theo thông báo số 2387/TB-SNN ngày 18/10/2022 về việc thay đổi tên miền của Cổng thông tin điện tử Sở Nông Ngiệp và PPNT Quảng Trị