Lâm nghiệp, Kiểm lâm

Vừa qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã triển khai xây dựng hoàn thiện Phần mềm cơ sở dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và đưa vào sử dụng tại đường link: http://csdldongthucvathh.quangtri.gov.vn/.

Phần mềm chứa đựng bộ cơ sở dữ liệu ban đầu về thực vật với 1.295 loài (199 loài đã có hình ảnh và 180 mẫu tiêu bản). Và 429 loài động vật (130 loài đã có hình ảnh và 102 mẫu tiêu bản). Các thông tin trong Phần mềm được cập nhật thường xuyên, trình bày giao diện đẹp mắt, trực quan sinh động, dễ tra cứu sử dụng.

Các chức năng của Phần mềm bao gồm “Trang chủ”- để hiển thị CSDL theo mục được bố trí theo Giới- Lớp- Ngành- Bộ- Họ- Chi- Loài cho người dùng thấy được một cách tổng quan nhất về các loài động thực vật trong Khu bảo tồn; Và Module quản trị CSDL động vật, thực vật có chức năng tra cứu theo loài, nhóm loài, theo họ, theo chi; chức năng khai thác số liệu thống kê về các loài động vật, thực vật trong khu bảo tồn; chức năng chỉnh sửa thông tin các loài động vật, thực vật đã có trong CSDL và bổ sung các loài mới phát hiện hoặc xác minh là có gặp trong Khu bảo tồn.

Với mục đích góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa thông qua việc quản lý, cập nhật dữ liệu về đa dạng sinh học một cách thường xuyên, hệ thống và khoa học. Đồng thời, phần mềm về cơ sở dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học cũng là một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường nói chung trong đó có vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học của Khu bảo tồn đến với các đối tượng liên quan. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đưa vào sử dụng và triển khai rộng rãi để các Đơn vị ban ngành, các Tổ chức nghiên cứu khoa học, các Trường đại học được biết và sử dụng hiệu quả.

Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa hy vọng sau khi đưa vào sử dụng và vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu này, các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu có thể tra cứu một số loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm đưa vào kế hoạch, chương trình, dự án nghiên cứu chuyên sâu.

Hà Văn Hoan

Trần Thị Việt Thư- BQL Khu BTTN Bắc Hướng Hóa

Đang truy cập: 101

Hôm nay: 470

Hôm qua: 662

Tuần này: 5,569

Tuần trước: 5,434

Tháng này: 79,714

Tháng trước: 80,416

Tổng lượt truy cập: 557,010