Tin tức chung

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SNN ngày 05/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Từ ngày 01/01đến ngày 20/3/2021, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, thanh tra và lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm.