Khuyến nông

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời đại 4.0 như hiện nay, thì việc chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong 2 ngày 16 và 17/6/2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số trong nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, kỹ năng tiếp thị và bán hàng trên trang thương mại điện tử cho đội ngủ cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện và nhân viên khuyến nông cấp xã.

Lớp thu hút trên 50 học viên tham gia, Giảng viên tham gia tập huấn là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Hoa Sen - Phó Khoa Phát triển nông thôn, trường Đai Học Nông Lâm Huế; hiện đang điều phối dự án chuyển đổi số trong nông nghiệp ở khu vực Đông Nan Á.