Lâm nghiệp, Kiểm lâm

Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hoá – Đakrông có tổng diện tích 23.163,11 ha, trong đó diện tích đất có rừng: 16.818,73 ha (rừng tự nhiên: 12.156,32 ha; rừng trồng: 4.662,41 ha); đất trống, đất khác: 6.344,38 ha, phân bố trên địa bàn 15 xã, thị trấn thuộc hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Địa hình rừng núi phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều khe suối. Dân cư trong vùng chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế phong tục sản xuất quảng canh, đời sống chủ yếu dựa vào rừng nên nguy cơ người dân vào rừng để khai thác lâm sản, phát rừng làm rẫy rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Trong năm 2021, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn và đã thu được nhiều kết quả đáng kể, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng. Tuy nhiên trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số lượng người lao động từ các nơi khác trở về các thôn bản rất nhiều vì thiếu việc làm, không có thu nhập. Mặt khác khoảng thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, một số người dân cần tiền để mua sắm phục vụ Tết nên có nguy cơ cao xảy ra tình trạng người dân sẽ vào rừng để khai thác gỗ trái phép đem bán kiếm tiền và phát lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy.

Những đặc điểm trên đặt ra những thách thức lớn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, căn cứ Kế hoạch 2987/KH-SNN ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đã xây dựng Phương án quản lý bảo vệ rừng trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, việc xây dựng phương án trong đợt cao điểm này là hết sức quan trọng nhằm thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phương án quản lý bảo vệ rừng trong đợt cao điểm của đơn vị đã xác định được các vùng có nguy cơ cao về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trong đợt cao điểm, xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng thực hiện cho từng vùng. Phân công cụ thể cán bộ và lãnh đạo phụ trách các vùng; xác định rõ nhiệm vụ là tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn quản lý nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, xâm lấn rừng, khai thác rừng; tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đến các thôn bản, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng.

Để thực hiện Phương án một cách có hiệu quả nhất, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông đã quán triệt, triển khai các nội dung của Phương án và yêu cầu các Trạm quản lý bảo vệ rừng xây dựng Kế hoạch, xác định các tuyến tuần tra cụ thể tùy theo từng vùng trọng điểm, tổ chức lực lượng tuần tra rừng từ 02 – 03 lượt/01 tuyến/01 tuần trong đợt cao điểm, mỗi lượt có từ 03 – 05 người; phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời khi có sự việc xảy ra.