Lâm nghiệp, Kiểm lâm

Trong thời gian qua, Đồn biên phòng Hướng Phùng và Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, thông báo tình hình, kịp thời phối hợp nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 10 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, thu hút trên 700 lượt người dân tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân ở khu vực biên giới về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản.

Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông và Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát diện tích rừng phòng hộ dọc tuyến biên giới từ thị trấn Lao Bảo đến xã Hướng Phùng với tổng cộng 24 đợt và gần 200 lượt người tham gia. Ngoài ra, các đơn vị, lực lượng đã phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2021, Ban quản lý đã tập trung đánh giá những mặt đã đạt được, hạn chế trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng hiện nay; đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương trong thời gian tới.