Nông nghiệp

Mở khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2020

Trong 3 ngày 28, 29 và 30/7/2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh.

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT QUẢNG TRỊ MỞ KHÓA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ PHÂN BÓN ĐỢT 1 NĂM 2020
Trong 3 ngày 28, 29 và 30/7/2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh. Đây là điều kiện bắt buộc để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiên buôn bán phân bón theo quy định tại Điều 42 của Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14. Tại khóa tập huấn có 50 học viên tham gia. Qua khóa tập huấn các học viên đã được trang bị kiến thức chuyên môn, hướng dẫn sử dụng phân bón và các quy định hiện hành của pháp luật về phân bón tại Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14; Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ; Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón và các văn bản QPPL liên quan đến quản lý hàng hóa. Thông qua khóa tập huấn, bồi dưỡng đã nâng cao kiến thức về phân bón và hướng dẫn sử dụng phân bón, cũng như nhận thức việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện buôn bán phân bón là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Kết thúc đợt tập huấn, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã cấp Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho 50 học viên đạt kết quả thông qua bài kiểm tra cuối khóa; Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón có giá trị trên toàn quốc và làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Trong thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón đến tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để nộp hồ sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nâng cao năng suất sản lượng cây trồng và ổn định trật tự kỷ cương xã hội, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái./.

Đang truy cập: 211

Hôm nay: 1,264

Hôm qua: 1,766

Tuần này: 4,757

Tuần trước: 12,455

Tháng này: 34,469

Tháng trước: 60,359

Tổng lượt truy cập: 269,408