Khuyến nông

Được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong tháng 9/2022 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc mở 2 lớp tập huấn hướng dẫn, đào tạo mô hình sử dụng máy bay không người lái (UAV) HLD18 phun thuốc BVTV trên cây lúa.

Hiện nay nhiều đơn vị, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng thiết bị bay không người, tuy nhiên cần phải có một quy trình để hướng dẫn, sử dụng và ứng dụng thiết bị không người lái vào trong công tác bảo vệ thực vật. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị đầu mối cùng các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc Phòng xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sử dụng thiết bị bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa.