Thuỷ sản

(QTO) - Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, Chi cục Thủy sản, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Công an huyện đảo Cồn Cỏ vừa tổ chức ký kết quy chế phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.