Phát triển nông thôn

Nhằm chủ động trong công tác bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trước mùa mưa bão, ngày 17/5-18/5/2022 Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có đối tượng cần di dời gấp trong năm 2022 tại huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Tham dự đoàn kiểm tra có đại diện UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đakrông, UBND các xã: Tân Lập, Tân Liên, Thanh, TT Khe Sanh huyện Hướng Hóa và UBND xã Tà rụt huyện Đakrông. Đoàn đã đi thực địa kết hợp nghe báo cáo tại hiện trường.