Tin tức chung

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Sáng 22/102020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, công chức thuộc sở.Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tiếp thu những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương với 96 điều, được sửa đổi khá toàn diện, bao gồm các nội dung cơ bản như: Những quy định chung; Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổchức, đơn vị; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; quy định một cách toàn diện các giải pháp để phòng ngừa, phát hiện và xử lý đối với hành vi tham nhũng.
 Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe giới thiệu, phân tích về các chương, điều khoản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Các đại biểu cũng đã trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về việc áp dụng luật nói trên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức.
Thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến lần này, các đại biểu đã nắm vững, hiểu rõ hơn về những điểm mới chủ yếu của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đang truy cập: 147

Hôm nay: 744

Hôm qua: 2,528

Tuần này: 6,970

Tuần trước: 10,974

Tháng này: 23,455

Tháng trước: 132,716

Tổng lượt truy cập: 198,154