Thuỷ lợi, đê điều, PCLB

Ngày 23/02/2022, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải pháp phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Hội nghị với sự chủ trì của ông Trần Quang Hoài – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai

Tham gia Hội nghị tại các điểm cầu là đại diện UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên và một số Bộ, ngành liên quan.