Lâm nghiệp, Kiểm lâm

Vừa qua, tại Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý với Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và đa dạng sinh học năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội Nghị có đại diện Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải với Hạt Kiểm lâm 2 huyện Gio Linh, huyện Vĩnh Linh cùng các phòng, ban chuyên môn của các đơn vị và một số cán bộ, viên chức tham gia trực tiếp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý.


Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung đã ký kết tại Quy chế phối hợp. Qua đó góp phần tạo nên sự thống nhất, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ chung về công tác quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị. Kết quả trong năm 2021, qua công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 18 vụ khai thác, cất giấu, vận chuyển gỗ trái phép, thu giữ 2 máy cưa xăng, ngăn chặn kịp thời 01 vụ lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Phối hợp tổ chức 20 buổi họp dân tuyên tuyền phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp với 290 lượt người tham gia; tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh 11 đợt; phát tận tay 3.000 tờ rơi tuyên truyền; ký cam kết bảo vệ rừng cho 111 hộ dân.

Các bên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa Quy chế phối hợp trong thời gian tới

Tại Hội nghị các bên đã thống nhất cao với các nội dung trong Quy chế phối hợp tập trung các nội dung chính như: Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn kip thời các hành vi xâm hại rừng; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của mỗi bên với mục tiêu chung phải bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp cho người dân sinh sống gần rừng; kịp thời chấn chỉnh  cán bộ công chức, viên chức, người lao độngbiểu hiện lơ là với chức trách, nhiệm vụ được giaocó chế độ khen thưởng, biểu dương với cán bộ có tinh thần trách nhiệm, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Đang truy cập: 74

Hôm nay: 191

Hôm qua: 407

Tuần này: 191

Tuần trước: 3,566

Tháng này: 26,368

Tháng trước: 65,577

Tổng lượt truy cập: 583,184