Thuỷ sản

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Với Chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ chủ chốt; Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Với Chủ đề của Đại hội là: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ chủ chốt; Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Tham dự Đại hội có 05/05 đảng viên được triệu tập. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Xuân Nhất – Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Phan Hữu Thặng - Đảng ủy viên, Theo dõi Chi bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; tham dự đại hội còn có quần chúng ưu tú Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Ngoài những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội còn thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2021-2022. Bên cạnh đó, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao và biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí đề nghị Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cần tập trung hơn nữa vào các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.