Nông nghiệp

Trong những năm qua, công tác QLNN về giống vật nuôi nói chung và quản lý lợn đực giống nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cưc; theo phân cấp quản lý: Cấp tỉnh (trực tiếp là Chi cục Chăn nuôi và Thú y) quản lý về đực giống khai thác tinh phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT); cấp huyện (trực tiếp là UBND huyện quản lý lợn đực giống nhảy trực tiếp) cho thấy chất lượng đàn lợn đực giống ngày càng được cải thiện

                                                        

. Khi sử dụng lợn đực khỏe mạnh, chất lượng đảm bảo thì cho đàn con được sinh ra có sự đồng đều và tốc độ tăng trọng cao; tỷ lệ nuôi sống và khả năng chống chọi với bệnh tật cao hơn. Điều đó càng chứng minh cho câu nói truyền miệng từ nhiều đời nay “tốt nái tốt ổ, tốt đực tốt đàn”. Qua đó cho thấy vai trò của lợn đực giống trong chăn nuôi lợn rất ý nghĩa và quan trọng. Vì vậy hàng năm, chi cục Chăn nuôi và Thú y đều triển khai công tác giám định, bình tuyển các cá thể lợn đực giống khai thác tinh phục vụ công tác TTNT; kiểm tra sổ sách theo dõi; hồ sơ lý lịch con giống; quy trình khai thác; chăm sóc, nuôi dưỡng; phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu loại thải đối với những cá thể lợn đực giống không đạt yêu cầu. 

 Từ ngày 09/3/2022 đến ngày 23/3/2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị đã tiến hành bình tuyển, giám định lợn đực giống phục vụ công tác TTNT tại 06 cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cơ sở chăn nuôi lợn đực giống phục vụ cho công tác TTNT trên địa bàn tỉnh là: 04 cơ sở.

2. Tổng số cơ sở chăn nuôi lợn đực giống tạm dừng hoạt động do vị trí, cơ sở vật chất của chuồng trại không đảm bảo: 02 cơ sở (Trại đực giống VAC-Long Hưng và trại lợn đực giống của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh).

3. Tổng số lợn đực giống ngoại là: 43 cá thể (gồm các giống: Landrace, Yorkshire, Duroc, Du-Pi).

4. Tổng số cá thể lợn đực giống nhập mới trong năm là: 03 cá thể.

5. Tổng số cá thể lợn đực giống loại thải trong năm là: 12 cá thể.

6. Tổng số lợn đực giống được giám định, bình tuyển đạt chất lượng phục vụ cho công tác TTNT năm 2022-2023 là: 43 cá thể, chiếm 100%.