Khuyến nông

Sáng 24/5/2019, Chi bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại diễn đàn Đảng viên và cán bộ chủ chốt của Trung tâm Khuyến nông đã được thông tin nội dung cơ bản của chỉ thị “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Diễn đàn  lần này là hình thức đổi mới sinh hoạt chính trị của Chi bộ nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn  trong “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; từ đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Cũng tại diễn đàn, toàn thể đại biểu  đã  thảo luận nêu bật tầm quan trọng và ý nghĩa của diễn đàn, đặt biệt là nội dung diễn đàn rất thiết thực đối với cán bộ khuyến nông thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc làm việc với nhân dân, là người gần dân nhất, làm sao để tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuaatjvaof sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, dựa vào dân và vì nhân dân phục vụ nhiều hơn nữa.

Đang truy cập: 246

Hôm nay: 872

Hôm qua: 2,528

Tuần này: 7,098

Tuần trước: 10,974

Tháng này: 23,583

Tháng trước: 132,716

Tổng lượt truy cập: 198,282