Xây dựng nông thôn mới

Về Cam Lộ hôm nay, chúng ta ai cũng có thể nhận thấy sự chuyển mình rõ nét của một vùng quê thuần nông xưa kia vốn nghèo nàn, lạc hậu. Giờ đây, những tuyến đường bê tông đã trải dài đến từng ngõ xóm, nhiều khu đất trống, đồi trọc trước kia nay đã được phủ xanh bởi những vườn cây ăn quả sai trĩu cành.