Tin tức chung

Bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Ngày 06/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.