Thuỷ lợi, đê điều, PCLB

Ngày 14/7/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT do đồng chí Trung tướng - Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu; Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT làm trưởng đoàn Đoàn công tác; cùng các đồng chí thành viên trong Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Về phía tỉnh Quảng Trị, có phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng, chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham gia làm việc với Đoàn công tác.


Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của tỉnh đã báo cáo tóm tắt một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác; đồng thời, một số đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành, đơn vị tham gia ý kiến, trong đó Tỉnh đã kiến nghị Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN một số nội dung chính sau: