Sở NN&PTNT Quảng Trị

http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn


Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

1. Trình tự thực hiện:
a) Chủ tàu nộp Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT.
(Địa chỉ: 270 Hùng vương _ Đông Hà - Quảng Trị)

b) Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị, cơ quan thẩm quyền kiểm tra các biện pháp khắc phục vi phạm khai thác bất hợp pháp của chủ tàu và ra thông báo bằng văn bản về việc đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Thông báo này được gửi cho Tổng cục Thủy sản để đưa ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Cơ quan nhận đơn trả kết quả cho chủ tàu trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc.
5. Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Thủy sản.
d) Cơ quan phối hợp:  Không.
6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
7. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.
8. Phí, lệ phí: Không quy định.
9. Kết quả thực hiện TTHC: thông báo bằng văn bản về việc đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.
10. Điều kiện thực hiện TTHC:
Sau thời hạn 02 (hai) năm từ ngày đưa tàu cá vào danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp khi tàu cá không vi phạm các quy định tại Điều 4 của Thông tư này.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.

Mẫu phụ lục

Nguồn tin: Theo Quyết định 2499/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị::

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây