Sở NN&PTNT Quảng Trị

http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn


Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho người lao động trên tàu cá và cảng cá

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị.
Bước 2: Phòng Quản lý khai thác và PTNL Thuỷ sản, Chi cục Thủy sản kiểm tra hồ sơ; Cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ (nếu nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định).
Bước 3: Cơ sở nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị.
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp (hoặc qua bưu điện) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị;
- Địa chỉ: số 270 Hùng Vương-TP Đông Hà-Quảng Trị.
- Fax: 0233.3852875
 (Nếu hồ sơ gửi bằng thư điện tử thì sau đó phải nộp hồ sơ bản chính qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kêt quả của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a, Phụ lục 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT);
+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01b, Phụ lục 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT);
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
- Đối với cá nhân:
+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a, Phụ lục 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT);
+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra kiến thức về ATTP cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy xác nhận.
e) Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Quảng Trị
g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
h) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
i) Phí: 30.000đ/lần cấp/01chứng chỉ.
k) Mẫu đơn, tờ khai : 
- Đối với tổ chức: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a và 01b quy định tại Phụ lục 4.
- Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiên an toàn thực phẩm.
- Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016  qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mẫu phụ lục 4

Nguồn tin: Theo Quyết định 2506/QĐ-SNN ngày 14/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây