Sở NN&PTNT Quảng Trị

http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn


Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều

a, Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân xin điều chỉnh Giấy phép nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT (TTPVHCC).
Bước 2. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. Trường hợp đủ điều kiện điều chỉnh giấy phép, Chi cục sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không điều chỉnh nội dung giấy phép.
Bước 4. Sở Nông nghiệp và PTNT (TTPVHCC) nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Văn phòng UBND tỉnh. Trong thời hạn 05 (năm) ngày việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh nội dung giấy phép. Trường hợp không điều chỉnh nội dung giấy phép thì UBND tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5. Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT (TTPVHCC) hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
b, Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân xin điều chỉnh Giấy  phép nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong giờ hành chính đến Bộ phận một cửa thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (TTPVHCC) (Địa chỉ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, 22 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị).
c, Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+  Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều theo mẫu;
+ Hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung (bao gồm bản vẽ, thuyết minh tính toán) và phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được phê duyệt;
+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);
+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình đê, kè nơi có hoạt động đề nghị điều chỉnh.
- Số lượng hồ sơ: nộp 03 bộ hồ sơ (02 bộ chính và 01 bộ sao)
d, Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
đ, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Các tổ chức, cá nhân.
e, Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trình cấp phép: Sở Nông nghiệp và PTNT
- Cơ quan trực tiếp thẩm định hồ sơ: Chi cục Thủy lợi
- Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: UBND tỉnh
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành có liên quan.
g, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Giấy phép
h, Phí,  lệ phí
- Không
i, Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động liên quan đến Đê điều theo mẫu (tại phụ lục II, Quyết định số 35 /2018/QĐ-UBND ngày  21/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)
k, Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Không
l, Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
- Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều;
- Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nguồn tin: Quyết định 270/QĐ-UBND ngày 31/01/2019:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây