Sở NN&PTNT Quảng Trị

http://sonongnghiep.quangtri.gov.vn


Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tối thiểu trước 10 ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu, chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu. Hồ sơ được trả lại cho người đề nghị kiểm tra khi bị từ chối tiếp nhận trong trường hợp không đảm bảo thành phần hồ sơ theo Phụ lục III, Thông tư số 26/2015/TT-BXD ngày 26/10/2015 của Bộ Xây dựng. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ, Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan kiểm tra) để lên kế hoạch kiểm tra.
- Bước 2: Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày từ khi kết thúc kiểm tra.
Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Trị.
- Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD.
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD.
- Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Các hồ sơ khác có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
Thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình trong vòng 07 ngày kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra.
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Văn bản về Thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình.
- Văn bản về Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
i) Phí, lệ phí: Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình (theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BXD).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Đối với các công trình Nông nghiệp và PTNT trừ các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và công trình thuộc thẩm quyền của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD.
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Mẫu 01,02
 

Nguồn tin: Theo Quyết định 1442/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây