Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Quảng Trị

Thứ ba - 02/06/2020 23:41 362 0
Ngày 29/5/2020, tại thành phố Đông Hà, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp UBND tỉnh Quảng trị tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020. Dự hội nghị về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và các địa phương trên cả nước. Đại diện tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.
Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Quảng Trị

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, chương trình NTM đã hoàn thành sớm các mục tiêu 5 năm trong giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, có 8/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM hoàn thành vượt kế hoạch so với mục tiêu ban đầu. Cả nước có 37/63 tỉnh hoàn thành và vượt kế hoạch chỉ tiêu NTM giai đoạn 5 năm mà Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, cả nước có 5.177 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỉ lệ 52,8%. Bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM; 9 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 tỉnh là Nam Định và Đồng Nai đã được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, sát thực tiễn và đảm bảo chất lượng ngày càng được phát triển và nhân rộng đã đánh dấu một bước chuyển về chất trong thực hiện chương trình NTM giai đoạn này.

Chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng NTM của một số vùng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền. Hiện vẫn còn 45 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố “trắng” xã NTM. Chất lượng đạt chuẩn NTM và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn một số địa phương còn hạn chế; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp. Chất lượng các công trình, cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn của một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Một số huyện, xã sau khi được công nhận đạt chuẩn chưa quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các tiêu chí mà tập trung quá nhiều vào xây dựng NTM kiểu mẫu…

Đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề chính về: vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí cứng đạt chuẩn NTM như hạ tầng giao thông, môi trường, hạ tầng sản xuất… trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp ở các xã khó khăn; những vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM ở các thôn, bản khó khăn như thực hiện các dự án sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn qua các sản phẩm ngành nghề nông thôn; phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền cấp xã vào thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xử lý môi trường, cảnh quan không gian sống ở nông thôn.

Việc rà soát lại các chỉ tiêu, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện xây dựng NTM nhất ở những huyện đến nay vẫn còn “trắng” xã NTM, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, từ đó đề xuất các giải pháp phấn đấu không còn xã dưới 15 tiêu chí trong giai đoạn 2021- 2025; các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn hướng tới xây dựng NTM đi vào chiều sâu và bền vững.

Đại biểu tham dự Hội Nghị

Đại biểu tham dự Hội Nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT, Uỷ viên Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG NTM Trung ương Trần Thanh Nam nhấn mạnh, sở dĩ Trung ương chọn tỉnh Quảng Trị làm địa điểm tổ chức hội nghị toàn quốc văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020 là vì, Quảng Trị tuy là tỉnh khó khăn nhưng đã đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020 là 50% xã đạt chuẩn NTM và có một huyện đạt chuẩn NTM, trong khi một số địa phương có điều kiện thuận lợi hơn chưa đạt được mục tiêu này.

Hội nghị lần này đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ những việc làm được và chưa làm được trong quá trình xây dựng NTM, làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố bổ sung định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm đại hội đảng bộ các cấp đang diễn ra. Vì vậy, quá trình xây dựng văn kiện đại hội các cấp, các địa phương cần định hướng rõ việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025 vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu được trưng bày

Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu được trưng bày

6 tháng còn lại của năm 2020, các tỉnh, thành phố phải rà soát lại các huyện còn “trắng” xã NTM để hỗ trợ, hoàn thành chỉ tiêu không còn huyện xã NTM vào cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam khẳng định, giai đoạn 2021-2025 đối với cấp xã cơ bản giữ nguyên tiêu chí NTM, nâng cao bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và sắp tới Trung ương sẽ tổng kết thí điểm huyện NTM kiểu mẫu để ban hành tiêu chí cụ thể cho các địa phương. Với những tiêu chí cứng như giao thông, nước sạch, môi trường… là những tiêu chí mà các địa phương cần chú ý tiếp tục nâng cao. Xã đạt NTM rồi thì tiếp tục phấn đấu để đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao. Về đề án xây dựng văn phòng điều phối NTM các cấp, các địa phương cần linh hoạt thực hiện theo hướng liên ngành, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, hội nghị lần này là diễn đàn lớn để Quảng Trị tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ quá trình xây dựng NTM ở các tỉnh, thành trong nước. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định cùng với cả nước, Quảng Trị đã cố gắng nỗ lực để bắt kịp đà phát triển chung trong xây dựng NTM, và đã về đích sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu ban đầu về số lượng xã và huyện đạt chuẩn NTM. Ngay từ đầu tỉnh xác định mục tiêu, các địa phương không chỉ hoàn thành 19 tiêu chí mà cốt lõi xây dựng NTM là đời sống của người dân được nâng lên, môi trường sống tốt, đảm bảo quốc phòng, an ninh… Cũng từ NTM tốc độ phát triển nông nghiệp của tỉnh liên tục tăng cao. Nhiều sản phẩm thông qua xây dựng NTM đã hướng đến thị trường trong nước và nước ngoài để nâng cao giá trị sản xuất.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm OCOP tại hội nghị

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm OCOP tại hội nghị

Kinh nghiệm rút ra trong xây dựng NTM của tỉnh Quảng Trị theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng là: tỉnh đã kiên trì trong tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của Nhân dân, tranh thủ đầu tư của các nguồn lực cho NTM. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là tỉnh sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, đến nay các xã chưa đạt chuẩn NTM đều là những địa phương khó khăn, đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trong nước.Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT cần chọn 2 trục phát triển để tập trung ưu tiên nguồn lực, tạo động lực phát triển cho các địa phương đúng hướng. Trục thứ nhất là các xã đã đạt chuẩn NTM cần dành nguồn lực nâng cao tiêu chí, tiến tới đạt NTM kiểu mẫu và trở thành đầu tàu hỗ trợ những địa phương khó khăn. Trục thứ 2 là những xã khó khăn chưa đạt chuẩn NTM, cần ưu tiên nguồn lực cho vùng này, tính toán chuyển đổi sinh kế, chuyển dịch trong lao động nông thôn từ lao động nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này Tỉnh Quảng trị đã có các hoạt động giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao, 4 sao của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Đây là cơ hội để các cơ sở kinh doanh của Quảng Trị giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới nhiều khách hàng trên cả nước.

Tại Hội nghị NTM tỉnh Quảng trị đã giới thiệu sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao

Tại Hội nghị NTM tỉnh Quảng trị đã giới thiệu sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Tuy là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng Quảng Trị đã đạt được mục tiêu đề ra là có tỉ lệ hơn 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới và có một huyện NTM. Do vậy, kinh nghiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại Quảng Trị là những thông tin có giá trị cho các địa phương trong cả nước tham khảo, học tập. Hội nghị lần này cũng là cơ hội để các ngành, địa phương thảo luận, bổ sung nội dung, mục tiêu cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, định hướng cho chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đặt ra những vấn đề khó khăn cần tháo gỡ và thảo luận về Bộ tiêu chí NTM sắp thực hiện. Giai đoạn tới, định hướng đối với cấp xã là cơ bản giữ nguyên tiêu chí NTM, nâng cao tiêu chí bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu. Những tiêu chí cần tiếp tục nâng cao là giao thông, nước sạch, vệ sinh môi trường…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cũng đề nghị đối với các xã đã đạt chuẩn NTM cần phải tiếp tục phấn đấu để đạt tiêu chí NTM nâng cao… Các địa phương cũng cần chú trọng phân bổ nguồn lực hợp lý để các xã về đích NTM đồng đều.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Ảnh: L.T

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Trần Thanh Nam trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Văn phòng Điều phối NTM Trung ương- Ảnh: L.T

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã công bố và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Dịp này, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã phát động đóng góp hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: kientrucvietnam.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Khi Ông/Bà nộp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận có thái độ giải quyết như thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,881
  • Tháng hiện tại189,001
  • Tổng lượt truy cập6,498,177
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây