Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc tại Quảng Trị

Thứ tư - 08/06/2016 21:28 437 0
(Web Quảng Trị) Trong 2 ngày (21-22/7/2014), đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cố vấn Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có chuyến làm việc tại Quảng Trị nhằm đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện đến năm 2015.
Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc tại Quảng Trị
Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan đã tham dự chương trình làm việc.
Trong chương trình làm việc, đoàn công tác do đồng chí Lê Huy Ngọ làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát tình hình xây dựng NTM tại huyện Vĩnh Linh. Sau 3 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân trên địa bàn, chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Linh đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng cao của nhân dân trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới như hiến đất, hiến tài sản, tự nguyện giải phóng mặt bằng và đóng góp công sức xây dựng đường giao thông nông thôn cũng như các công trình phúc lợi xã hội khác. Mục tiêu phấn đấu của huyện Vĩnh Linh đến cuối năm 2014 có 3 xã hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm các xã: Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thủy; 5 xã hoàn thành từ 15 – 18 tiêu chí gồm các xã: Vĩnh Lâm, Vĩnh Thành, Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền, Vĩnh Giang; 8 xã hoàn thành từ 10 – 14 tiêu chí; 3 xã đạt dưới 10 tiêu chí gồm các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô.
Báo cáo của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Trị sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay 100% xã đã có quyết định phê duyệt quy hoạch, tất cả các xã đã hoàn thành phê duyệt Đề án nông thôn mới cấp xã. UBND tỉnh đã phân bổ 11.690 triệu đồng (từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) để đầu tư thực hiện 100 mô hình phát triển sản xuất; tổ chức đào tạo nghề cho 17.018 người, phân bổ 25.140 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã điểm của tỉnh, huyện. Xây dựng 657,8/1.297,2 km trục đường giao thôn xã, liên xã, 847,3/1.685,7 km đường trục thôn, xóm, 1.102,2/1.849 km đường ngõ xóm, 526/1.909,8 km giao thông nội đồng đạt chuẩn. Hiện có 33/139 trường học mầm non, 82/152 trường học tiểu học, 25/102 trường THCS đạt chuẩn, số xã đạt chuẩn tiêu chí trường học là 20/117 xã. Đến nay 100% số xã có cơ sở y tế, trong đó có 42 trạm y tế đã đạt chuẩn, số xã đạt chuẩn tiêu chí y tế là 42/117 xã. Có 10/39 chợ vùng nông thôn trong quy hoạch đạt chuẩn. Toàn tỉnh có 112 xã có điểm bưu chính viễn thông, đạt 95,7% số xã; 97 xã có điểm bưu điện văn hoá xã, số xã đạt tiêu chí bưu điện là 93/117 xã. Toàn tỉnh có 909/1066 thôn, làng, bản có trung tâm học tập cộng đồng và 77/117 xã có nhà văn hoá xã. Tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục trung học sở sở  tại 117/117 xã, số xã đạt tiêu chí về giáo dục là 23/117 xã. Toàn tỉnh có 124.328/146.804 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 1.666/2.000 làng, bản, cơ quan đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82,92%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 56,51%. Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh đạt 44,93%. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường là 15/117 xã. Số xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị là 82/117 xã. Số xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự là 97/117 xã...
Hiện nay chương trình NTM đã trở thành một cuộc vận động với quy mô lớn, huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Hiện trạng NTM của tất cả các xã đã có nhiều biến chuyển rõ nét so với cuối năm 2010 bình quân các xã tăng từ 3-4 tiêu chí. Có 20 xã tăng từ 7 tiêu chí trở lên; số xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên có 13 xã; số xã dưới 5 tiêu chí chỉ còn 14 xã, giảm 64 xã so với năm 2010. Điều quan trọng là các xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 của tỉnh và huyện đều có mức tăng tiêu chí khá cao, trên 2 tiêu chí/năm.
Tuy nhiên sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Quảng Trị còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại. Hầu hết các xã xây dựng NTM có nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Chất lượng hàng nông sản chưa cao, tính cạnh tranh thấp; sự liên kết từ sản xuất-chế biến-tiêu thụ còn yếu. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển chậm. Cơ chế hỗ trợ vốn vay cho nông dân phát triển sản xuất chưa được áp dụng. Thiên tai thường xuyên xảy ra đã gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập. Nguồn vốn trực tiếp đầu tư cho chương trình rất hạn chế; công tác huy động nguồn lực ngoài ngân sách còn nhiều khó khăn. Ngân sách của tỉnh hạn hẹp nên việc phân bổ nguồn vốn cho chương trình mới chỉ tập trung cho các xã điểm của tỉnh, huyện...
Từ đó, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị kiến nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể cơ chế lồng ghép các nguồn vốn chương trình MTQG, chương trình có mục tiêu để tạo điều kiện cho các địa phương lồng ghép một cách có hiệu quả; Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; Bộ Nội vụ sớm ban hành quy định về tổ chức bộ máy giúp việc BCĐ các cấp; BCĐ Trung ương có cơ chế hướng dẫn các địa phương chỉnh lý, cấp đổi giấy CNQSD đất cho các tổ chức, hộ gia đình sau khi thực hiện việc hiến đất để xây dựng NTM. Trong điều kiện nguồn ngân sách khó khăn nên đề nghị BCĐ hướng dẫn thêm việc áp dụng tiêu chí giao thông đối với các địa phương mang tính đặc thù. Nên quy định mềm hơn đối với các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo sau khi trừ đi tỷ lệ hộ nghèo được hưởng trợ cấp theo NĐ 67 và NĐ 13 thấp hơn 5% thì đạt chuẩn. Đề nghị BCĐ Trung ương giúp Quảng Trị thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng NTM đạt kế hoạch đề ra.
 
Đoàn kiểm tra mô hình trồng sắn tại xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

Phát biểu tại biểu làm việc đồng chí Lê Huy Ngọ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Quảng Trị. Qua kiểm tra thực tế ở một số xã điểm đang xây dựng cho thấy hạ tầng dân sinh đã được nâng lên rõ nét, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng. Điều này cho thấy tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực và có sự đồng thuận tích cực của người dân trong xây dựng NTM, thể hiện rõ nét vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM là làm cho mình và mình được hưởng lợi.
 
Đoàn kiểm tra mô hình trồng tiêu cho tăng thu nhập ở xã Vĩnh Thạch.

Tuy nhiên, có một hạn chế trong phần lớn các quy hoạch xây dựng NTM là thiếu lĩnh vực thủy hải sản nên địa phương cần phải bổ sung vào quy hoạch. Phải bố trí được cán bộ, chuyên gia tâm huyết để tham gia xây dựng NTM. Phải kết nối hạ tầng giữa huyện, xã và thôn xóm, đặc biệt là phải tái cấu trúc lại nền nông nghiệp; tổ chức lại HTX, gắn công nghiệp với nông nghiệp; gắn sản xuất với tiêu thụ, thu mua sản phẩm. Tỉnh cần phải có sự điều tra, khảo sát thực tế khoảng cách giữa quy hoạch với thực tiễn xây dựng để điều chỉnh lại quy hoạch. Cần tạo ra nguồn lực mới để xây dựng NTM, tạo thêm thu nhập mới cho nông dân. Tập trung làm rõ ưu điểm đặc thù của các mô hình, chú trọng xây dựng các mô hình điểm để củng cố niềm tin trong nhân dân. Lấy mô hình thôn làm điểm tựa để xây dựng NTM, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng dân sinh để phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân. Tóm lại để xây dựng NTM đạt kết quả nên lập đề án, kế hoạch triển khai thực hiện một cách khoa học, bài bản, tìm kiếm cách làm phù hợp với đặc thù của địa phương, cần chọn ra mô hình có hiệu quả thiết thực để đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. Phải lấy tiêu chí bằng lòng của người dân để đánh giá sự thành công của chương trình xây dựng NTM.

Nguồn tin: www.quangtri.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thong bao ket qua 1 cua
Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Ông/Bà vui lòng cho biết cách hướng dẫn thủ tục hành chính của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả như thế nào ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,713
  • Tháng hiện tại34,467
  • Tổng lượt truy cập2,092,066
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây