TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ATTP LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

Thứ sáu - 14/12/2018 09:00 808 0
Năm 2018 tốc độ tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp của Quảng Trị đạt 5,56%, vượt gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra. Đây là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Trong năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản (QLCLNLS&TS) cũng đã đạt được những kết quả đáng tích cực trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) lĩnh vực nông nghiệp góp phần vào sự phát triển chung của nông nghiệp tỉnh nhà.
Lấy mẫu thịt kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
Lấy mẫu thịt kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
Thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018 của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm Chi cục QLCLNLS&TS đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành các văn bản về đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020; Xây dựng Đề án thí điểm mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên địa bàn tinh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 trình Lãnh đạo Sở xem xét
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng ATTP là công việc hàng đầu nhằm giúp người sản xuất, kinh doanh nhận thức và có trách nhiệm tốt hơn trong việc đảm bảo chất lượng ATTP vì vậy năm 2018, Chi cục đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 98 cán bộ cấp huyện, cấp xã để hướng dẫn triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT và QĐ 22/2015/QĐ-UBND; 33 lớp với 1.591 người sản xuất tham gia về Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT và QĐ 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015; tập huấn kiến thức ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản. Tuyên truyền 09 bài viết trên Bản tin Nông nghiệp của Ngành; 730 lượt trên loa phát thanh của 73 chợ và thôn thuộc xã trọng điểm sản xuất rau, thuỷ sản, chăn nuôi về đảm bảo ATVSTP trong quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Treo băng rôn tuyên truyền trước Tết Nguyên Đán 2018 và tháng hành động ATVSTP về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản tại xã Cam Tuyền và xã Gio Việt. Phát 6200 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, lắp đặt 08 Pano tuyên truyền. Tuyên truyền trên Đài phát thanh, Đài truyền hình Quảng Trị về các quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản an toàn .... Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến cạnh về kiến thức và thực hành ATTP cho tất cả các đối tượng sản xuất, kinh doanh và cả người tiêu dùng.
Song song với công tác truyền thông, Chi cục đã chú trọng Công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, kết quả đã kiểm tra 323 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thuỷ sản. Số cơ sở đạt (xếp loại A, B) 271 cơ sở; 51 cơ sở tạm nghỉ, ngừng hoạt động, 01 cơ sở chuyển Sở Công thương quản lý, thời gian kiểm soát 1-2 lần/năm tuỳ theo mức độ xếp loại điều kiện đảm bảo ATVSTP và thời gian hoạt động của cơ sở. Đến cuối năm 2018, tổng số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP251 cơ sở (đạt 78%). Đối với các cơ sở sản xuất nông lâm thuỷ sản ban đầu nhỏ lẻ không phải kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP, Chi cục đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện ký cam kết và tổ chức kiểm tra ký cam kết theo quy định của UBND tỉnh theo Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015. Đến nay có 6.414 cơ sở đã ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. Đặc biệt, Chi cục đã xác nhận 07 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 03 địa điểm kinh doanh: cơ sở Huỳnh Kế (01 chuỗi); Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn – Đông Hà (02 chuỗi); Cửa hàng nông sản sạch Triệu Phong (03 chuỗi). Đây là những chuỗi cung ứng đã được Chi cục QLCLNLS&TS kiểm tra, kiểm soát trước khi cấp giấy xác nhận và hàng tháng lấy mẫu giám sát định kỳ. Các Cơ sở tham gia chuỗi cung ứng đã được xác nhận được phép sử dụng lô gô để in trên nhãn, tem nhận diện, bao bì nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.
Công tác thanh tra, kiểm tra đã được chú trọng tăng cường, đặc biệt tập trung vào thanh tra đột xuất, Trong năm 2018, Chi cục đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường, các đơn vị liên quan thành lập 07 đoàn thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại 116 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn. Kết quả thanh tra: qua quá trình thanh, kiểm tra phát hiện 22 trường hợp vi phạm trong đó: Đã nhắc nhở 04 trường hợp; Phạt tiền 20 trường hợp với tổng số tiền 25.700.000 đ về hành vi vi phạm theo nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiêu hủy 13,4 kg sản phẩm vi phạm. Thông qua các cuộc thanh tra đã góp phần răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Chi cục đã lấy 1.453 mẫu rau, củ quả, trái cây, thủy sản khai thác, thủy sản nuôi, nước mắm, chả ... để kiểm tra dư lượng các chất độc hại, kháng sinh, vi sinh, chất cấm. Qua kiểm tra đã phát hiện 05 mẫu dương tính với nhóm lân hữu cơ và cacbamat, tuy nhiên khi phân tích định lượng một số hoạt chất thuộc nhóm lân hữu cơ và Cacbamat thì không phát hiện; 01 mẫu có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật Permethrin-trans vượt giới hạn cho phép; 03 mẫu dương tính với hàn the; 05 mẫu tiêu và 12 mẫu ớt bị nhiễm độc tố nấm Aflatoxin; 07 mẫu chả có chất bảo quản Natribenzoat vượt quá giới hạn cho phép; 02 mẫu nước mắm có dư lượng Natribenzoat vượt ngưỡng cho phép. Chi cục đã tiến hành tiêu hủy tại chỗ các mẫu chả dương tính với hàn the, đồng thời có biện pháp truy xuất để xữ lý tận gốc các cơ sở sản xuất vi phạm. Đối với các mẫu thực phẩm khác, sau khi phát hiện có dư lượng các chất độc hại vượt ngưỡng cho phép, Chi cục đã có công văn hướng dẫn, mời các hộ sản xuất, kinh doanh lên làm việc, nhắc nhở việc sử dụng phụ gia và chất bảo quản, bảo quản thực phẩm đúng quy định.
Xác định việc chứng nhận các cơ sở áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến góp phần nâng cao giá trị, tạo thương hiêu sản phẩm nông nghiệp địa phương, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, cải thiện được chất lượng thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng, năm 2018, Chi cục QLCL NLS và Thủy sản đã tiến hành hỗ trợ chứng nhận cho 03 cơ sở sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm: Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy (Định Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị) đạt tiêu chuẩn HACCP trong lĩnh vực: Chế biến cao lá vằng, cà gai leo, hà thủ ô, cao lá đung; Hợp  tác xã Thành Công (Thôn Huỳnh Công Đông, Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đạt tiêu chuẩn VietGAP trong lĩnh vực trồng rau xà lách với diện tích 0,12 ha, tổng sản lượng dựu kiến 20 tấn/năm; HTX kinh doanh và dịch vụ nông sản Tây Vĩnh Thủy (Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đạt tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt: Thanh long ruột đỏ, buởi da xanh với diện tích 13,3 ha, tổng sản lượng dự kiến 110 tấn/năm.
Năm 2019, Chi cục sẽ tiếp tục siết chặt quản lý ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Song song với công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Chi cục sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, thanh tra định kỳ, tăng cường tranh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về ATTP nhằm đưa sản phẩm an toàn đến người tiêu dùng và có biện pháp răn đe để các cơ sở vi phạm không tái phạm. Tập trung đào tạo, tập huấn các quy trình sản xuất an toàn, các văn bản pháp luật liên quan để người dân tiếp cận, nắm bắt và áp dụng. Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, thông qua các phương tiện truyền thông trang bị cho người dân một số kiến thức về ATTP để người tiêu dùng chọn lựa thực phẩm an toàn để sử dụng. Thực hiện Chương trình phối hợp số 1280/CTPH-SNN-HND-HLHPN ngày 25/9/2018 về  “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020”. Đặc biệt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phải gắn liền với Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, cải tiến nâng cao giá trị sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nguồn tin: Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Khi Ông/Bà nộp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận có thái độ giải quyết như thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay6,806
  • Tháng hiện tại156,674
  • Tổng lượt truy cập6,214,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây