Phát triển dịch vụ Hợp tác xã nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 09/06/2016 08:18 842 0
(QT) - Với quy mô HTX toàn xã, những năm qua, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Triệu Thuận (HTX Triệu Thuận), xã Triệu Thuận (Triệu Phong, Quảng Trị) đã đẩy mạnh phát triển các dịch vụ, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
Phát triển dịch vụ Hợp tác xã nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới
Ông Đoàn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận cho biết: “Phát huy vai trò “bà đỡ” cho bà con xã viên, HTX Triệu Thuận đã tổ chức thực hiện tốt 10 dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp của địa phương chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Trong quá trình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Triệu Thuận luôn chú trọng việc tiếp tục xây dựng HTX điển hình tiên tiến, từ đó làm nòng cốt để tập trung phát triển sản xuất, tạo ra các điểm dịch vụ phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, hướng đến hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM”. 

Ngoài việc thực hiện tốt các dịch vụ bắt buộc như: thủy nông, khuyến nông, BVTV, giao thông đồng ruộng, chăn nuôi thú y, vật tư nông nghiệp, HTX Triệu Thuận còn thực hiện tốt các dịch vụ mở rộng khác, góp phần tích cực làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Về dịch vụ xây dựng cơ bản, HTX đã đứng ra nhận lại đa số các công trình xây dựng trên địa bàn như kênh mương, đường giao thông để xây dựng. Đây là hoạt động vừa tạo ra nguồn thu cho HTX, đồng thời giải quyết việc làm cho một bộ phận lớn lao động địa phương, tạo thêm thu nhập cho các hộ xã viên. 


Do quá trình thi công quản lý chặt chẽ nên đa số các công trình do HTX xây dựng đều đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống dân sinh. Tín dụng nội bộ là một trong những dịch vụ được HTX Triệu Thuận triển khai khá hiệu quả. Với mục đích huy động tiền nhàn rỗi cho xã viên vay phục vụ sản xuất, trung bình mỗi năm HTX huy động khoảng 380 triệu đồng. Với mức vay tối đa 15 triệu đồng/xã viên, thời gian vay 3 năm với lãi suất ưu đãi đã tạo điều kiện cho hàng trăm hộ xã viên mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, góp phần cải thiện cuộc sống. 

Về dịch vụ môi trường được triển khai thực hiện từ năm 2010, HTX trực tiếp giao cho các chi hội phụ nữ tại 8 khu dân cư tiến hành thu gom rác thải đưa đến bãi rác xử lý. Đã có 100% hộ xã viên thực hiện thu gom rác thải, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư luôn thông thoáng, sạch sẽ. 

Cũng nhờ sự chủ động phối hợp của HTX, đến nay việc xây dựng hệ thống đưa nước máy từ thành phố Đông Hà về xã Triệu Thuận đã hoàn thành, phục vụ nhu cầu nước sạch cho 900/1.100 hộ dân trên địa bàn với tổng kinh phí 7,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn tự có, HTX Triệu Thuận đã xây dựng được 8 km kênh mương phục vụ sản xuất (nhà nước đầu tư 60%, HTX góp 40%); tiến hành bê tông 1,5 km đường liên thôn và 13 km đường xóm. HTX Triệu Thuận còn thực hiện tốt công tác quy hoạch đất đai phục vụ sản xuất như: quy hoạch vùng trồng ớt, trồng rau sạch, hỗ trợ các hộ xã viên mở rộng, xây dựng các trang trại chăn nuôi. 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, HTX cũng làm tốt vai trò tiếp nhận, chuyển giao KH-KT, tổ chức đào tạo nghề cho các xã viên với các nghề chủ yếu như: chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng lúa, cơ khí…với 10-15 lớp/năm. Nhờ thực hiện tốt vai trò “bà đỡ” đối với xã viên nên chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện đáng kể, có trên 60% số hộ xã viên đạt khá, giàu. Năm 2012, thu nhập bình quân đầu người ở Triệu Thuận dự tính đạt 14,5 triệu đồng/năm, nâng tổng số tiêu chí đạt về xây dựng NTM lên 9/19 tiêu chí. 

Ông Trần Hữu Tấn, Chủ nhiệm HTX Triệu Thuận cho biết thêm: “Chính sự phát triển đúng hướng của HTX, nhất là việc chú trọng phát triển các dịch vụ hiệu quả đã tạo động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp nông thôn. Đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình xây dựng NTM tại địa phương”. 

Sau khi dẫn chúng tôi thăm các tuyến đường giao thông vừa được làm mới, ông Phan Văn Thảo, Chủ nhiệm HTX Cao Hy (xã Triệu Phước, Triệu Phong) cho biết: “Hưởng ứng Chương trình MTQG xây dựng NTM, HTX Cao Hy đã tổ chức phát động xã viên tham gia bằng nhiều hình thức. Trước hết, thực hiện mở rộng, giải tỏa làm nền đường giao thông rộng 4 m, dài 5 km. Không chỉ góp công sức, nhiều hộ xã viên đã chủ động phá bỏ tường rào, cây cối, đồng ý hiến đất để làm đường giao thông. Ngoài ra, bằng nguồn vốn tự có, HTX Cao Hy đã hoàn thành 3 tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất với tổng chiều dài trên 1.200 m, trị giá 120 triệu đồng”. Nhờ chú trọng phát triển mạnh các khâu dịch vụ, đa số các HTX ở xã Triệu Phước đều hoạt động có hiệu quả và có nhiều đóng góp tích cực góp phần cùng địa phương xây dựng NTM. 

Bên cạnh việc tổ chức cho bà con xã viên tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập, các HTX khác như: An Cư, Nhu Lý, Phước Lễ… đã tích cực tham gia mở rộng, làm mới đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng trị giá hàng trăm triệu đồng. Phối hợp với các dự án, các nguồn hỗ trợ khác để xây dựng kè ngăn mặn, chỉnh trang khu dân cư góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Với các dịch vụ chủ yếu như: thủy lợi, BVTV, phân bón, thú y, vật tư nông nghiệp..., các HTX nông nghiệp ở Triệu Phước đã hướng dẫn các hộ xã viên chuyển giao KH-KT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Qua đó, chính các HTX cũng đã thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, hỗ trợ cho nông dân và xã viên tổ chức sản xuất, góp phần gia tăng sản lượng nông sản hàng hóa. Huy động được các nguồn lực thúc đẩy ngành nghề phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn, gớp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động, thực hiện hiệu quả các tiêu chí quốc gia trong chương trình xây dựng NTM. 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Triệu Phước cho biết: “Các HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp tại địa phương đã phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm của nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KH-KT vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất hàng hóa và dịch vụ…cùng địa phương thực hiện tốt chương trình MTQG xây dựng NTM”. 

Như vậy, thực tế tại các địa phương đã chứng minh, HTX nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng NTM, nhất là trong việc điều hành sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Để phát huy hơn nữa vai trò của HTX dịch vụ nông nghiệp trong xây dựng NTM, các cấp, ngành liên quan cùng các địa phương cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân nhận thức đúng hơn về vị trí, vai trò của HTX trong quá trình xây dựng NTM. Ban hành thêm các chính sách, cơ chế hỗ trợ HTX phát triển như: cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ, ưu tiên vay vốn… 

Đồng thời, nên có chính sách đãi ngộ và khen thưởng phù hợp giúp đội ngũ cán bộ HTX yên tâm công tác. Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa các khâu dịch vụ, tạo sự tin tưởng đối với các xã viên, góp phần cùng với các thành phần kinh tế khác sớm hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các địa phương. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thong bao ket qua 1 cua
Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về thái độ phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay244
  • Tháng hiện tại58,222
  • Tổng lượt truy cập2,204,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây