Nông nghiệp Quảng Trị, sự chuyển dịch tích cực

Thứ ba - 07/06/2016 15:01 862 0
(QT) - Cho đến thời điểm này, có thể thấy sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Trị đã gắn kết mật thiết với chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ động phòng chống có hiệu quả các diễn biến khó lường của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu chứ không còn đối phó bị động như trước.
Nông nghiệp Quảng Trị, sự chuyển dịch tích cực
Trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung chuyên canh, thâm canh, khai thác tiềm năng đất đai và lợi thế vùng. Từ năm 2008, giá trị sản lượng thu được bình quân đạt 18 triệu đồng/ha gieo trồng, 25,5 triệu đồng/ha canh tác, trong đó, lúa đạt 35 triệu đồng/ha/năm. Cùng với việc dồn điền đổi thửa, cơ cấu lại giống cây trồng, kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, trồng trọt với nuôi trồng thủy sản, tạo lập nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao..., đến nay diện tích cánh đồng có giá trị 50 triệu đồng/ năm trở lên đang khá phổ biến ở các địa phương vùng chuyên canh lúa như Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh... tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu giá trị cây lương thực. Diện tích gieo trồng lúa đã ổn định vụ đông - xuân là 20.500 ha, vụ hè thu 18.800 ha. Tỉnh đang phấn đấu mở rộng diện tích lúa chất lượng cao lên trên 12.000 ha, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
Có thể thấy, nền nông nghiệp Quảng Trị đang có sự chuyển dịch tích cực từ việc lấy đảm bảo an ninh lương thực làm hướng chủ yếu sang nâng dần diện tích lúa hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của thị trường và tham gia xuất khẩu. Đó là quá trình chuyển dịch từ “bát cơm đầy” sang “bát cơm ngon”, một sự chuyển dịch thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, phản ánh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp đã bộc lộ rõ trên đồng ruộng và trong tư duy làm ăn của người nông dân Quảng Trị. Giải pháp để thực hiện quá trình chuyển dịch này là đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, gắn với việc đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời rà soát lại quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển cho các ngành kinh tế, theo hướng tập trung, sản xuất hàng hoá. Giữ vững và tăng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt; tăng diện tích lúa chất lượng cao từ 9.000 ha năm 2008 lên 10.000 ha vào năm 2010, 15.000 ha năm 2015 và 18.000 - 20.000 ha vào năm 2020. Đồng thời chú trọng thâm canh tăng năng suất, sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo Quảng Trị chất lượng cao để tham gia xuất khẩu. 
Triệu Phong là một trong những vùng lúa trọng điểm của tỉnh với diện tích gieo cấy hàng năm trên 10.000 ha. Những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các HTX nông nghiệp trên địa bàn hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, thâm canh và đưa giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt vào gieo cấy. Bằng việc đột phá khâu giống lúa, bố trí thời vụ hợp lý, phòng chống sâu bệnh kịp thời nên sản xuất nông nghiệp của huyện nhiều năm liền đạt hiệu quả cao. 
Hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Phong nhiều bộ giống lúa mới như P6, PC95, HT1…có năng suất, chất lượng cao được đưa vào gieo sạ đại trà, cùng với việc chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật của người nông dân nên năng suất lúa bình quân hàng năm đạt từ 55 - 60 tạ/ha. Những địa phương sản xuất lúa chất lượng cao chiếm diện tích lớn là Triệu Đông, Triệu Thuận, Triệu Hòa, Triệu Long... Qua khảo nghiệm và tổ chức sản xuất, huyện đã định hình được những bộ giống lúa cao sản phù hợp với thổ nhưỡng của từng chân ruộng trên địa bàn huyện như Ma Lâm, Khang Dân, P6, PC95, IR35366, HT1... chiếm diện tích trên 65% trong toàn huyện. 
Để tăng giá trị sản phẩm hàng hóa, huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo và hướng dẫn người dân thực hiện xây dựng vùng lúa nhân dân. Tiếp tục triển khai nhân rộng, đưa vào khảo nghiệm một số giống lúa tiến bộ khoa học kỹ thuật cao để giới thiệu giống lúa xác nhận và làm bộ giống thay thế những loại giống đã thoái hóa cho vụ sau ở một số địa phương, đảm bảo cung ứng đủ nguồn giống cho người dân mỗi khi xuống vụ. Từ năm 2011, HTX Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong đã nhận sản xuất 50 ha giống cấp 1 cho Trung tâm Giống cây trồng- vật nuôi tỉnh. Bằng việc chọn lựa những hộ gia đình có kinh nghiệm tham gia, cộng với sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, giống, vốn và kỹ thuật của Trung tâm nên thời gian qua, HTX không chỉ chủ động sản xuất được nguồn giống tại chỗ có chất lượng, mà còn cung ứng cho các HTX lân cận. Đặc biệt, so với các hộ sản xuất lúa bình thường, thu nhập của những hộ sản xuất giống cao hơn đáng kể. 
Những năm qua, huyện Hải Lăng cũng đã tích cực đưa vào sản xuất các bộ giống lúa chất lượng cao nhằm thay thế các loại giống truyền thống đã thoái hóa. Nhờ vậy chất lượng, sản lượng, năng suất và hiệu quả kinh tế đã được nâng cao, góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân. Đến nay, trong tổng số diện tích lúa gieo trồng hàng năm của toàn huyện khoảng trên 13.000 ha thì lúa chất lượng cao đã chiếm 50% diện tích. Ngành nông nghiệp huyện Hải Lăng đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc thử nghiệm, khảo nghiệm và đưa vào sản xuất đại trà nhiều giống lúa chủ lực, phù hợp để thay thế những giống lúa truyền thống đã thoái hóa, năng suất thấp, chất lượng kém. Đó là các bộ giống lúa chất lượng cao có đặc tính nổi trội như: HT1, HC95, P6, Ma Lâm 48, Bồ Đề 688X1, Bồ Đề 688X2 (lúa đỏ)...Hiện hầu hết các xã trong huyện đã đưa vào sản xuất lúa chất lượng cao, trong đó ưu tiên mở rộng diện tích lúa chất lượng cao ở những vùng có chân ruộng tốt, liền vùng liền thửa, hệ thống thủy lợi đảm bảo. Nhờ đẩy mạnh áp dụng đồng bộ từ khâu giống, KH-KT vào sản xuất nên phần lớn các bộ giống lúa chất lượng cao đã được chọn qua thực tế sản xuất đều mang lại hiệu quả cao về cả về sản lượng, chất lượng, năng suất và giá lúa bán ra thị trường. 
Ngay tại thành phố Đông Hà, quá trình chuyển dịch này cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và người nông dân. Toàn thành phố hiện có khoảng 18,7% số hộ lao động nông nghiệp, canh tác trên diện tích 1.100 ha lúa, tập trung ở các phường Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lương, Đông Lễ. Những năm qua, thành phố đã tích cực tập trung chỉ đạo đưa giống lúa cấp 1, giống tiến bộ kỹ thuật, có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và có giá trị cao vào sản xuất thay thế dần các giống lúa thoái hóa kém chất lượng, đạt trên 85% diện tích, gồm các giống lúa chủ lực như Xi23, HC95, P6...Sản lượng lúa hàng hóa hàng năm đạt trên 10.000 tấn. Với năng suất lúa chất lượng cao bình quân 50 tạ/ha, giá bán 7.000 đồng/kg thì thu nhập của một số hộ dân trồng lúa chất lượng cao trên địa bàn thành phố đạt trên 100 triệu đồng/năm. 
Một nét mới trong công tác giống lúa bắt đầu từ năm 2011, Trung tâm Giống cây trồng- vật nuôi tỉnh tiến hành xây dựng vùng giống lúa có chất lượng cao ngay tại các địa phương có lợi thế và đến nay đã mở rộng vùng giống lúa tại chỗ có chất lượng cao lên 850 ha. Các giống lúa được sản xuất tại các HTX là những giống sau khi khảo nghiệm khẳng định được tính thích nghi với điều kiện khí hậu, thời tiết và đồng đất Quảng Trị như HT1, HC95, HT6, P6, PC6, Khang Dân, Xi23. Các HTX nông nghiệp được chọn sẽ được Trung tâm đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu và 100% giống để tiến hành sản xuất giống lúa cấp 1. Các xã viên HTX được tập huấn về kỹ thuật sản xuất giống lúa xác nhận, cách thức phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa đến quá trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản và được Trung tâm bao tiêu, đưa về nhà máy chế biến, tuyển chọn, bảo quản theo quy trình khoa học nên chất lượng giống luôn bảo đảm. Nhờ vậy, Trung tâm luôn chủ động được nguồn giống lúa, cung ứng kịp thời cho nhu cầu của nông dân, ngay cả những năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai. 
Có thể thấy nền kinh tế nông nghiệp Quảng Trị đang chuyển dịch từ đặt nặng chỉ tiêu sản lượng sang chú trọng yếu tố chất lượng, hiệu quả mang lại đó là tạo ra lợi nhuận hợp lý cho nông dân. Như vậy, đã có sự chuyển biến từ quyết tâm chính trị kết hợp với bài toán kinh tế trong sản xuất nông nghiệp với những bước đi thích ứng và hiệu quả. Cũng từ đó, các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang từng bước được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới với một quyết tâm mới, tư duy mới, sống động và hiệu quả hơn. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thong bao ket qua 1 cua
Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn thích mô hình nông nghiệp nào nhất?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay555
  • Tháng hiện tại57,318
  • Tổng lượt truy cập1,576,394
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây