Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch ngành NN&PTNT năm 2017

Thứ hai - 02/01/2017 14:27 375 0
Ngày 26/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo. Th
Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch ngành NN&PTNT năm 2017
Tham dự tại điểm cầu Quảng trị có đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn.
Năm 2016, ngành nông nghiệp vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2%; giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng 1,44%. Trong đó: Trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%; lâm nghiệp tăng 6,17%; thuỷ sản tăng 2,91%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2015. Đến cuối năm 2016, cả nước có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016 ngành nông nghiệp chọn là năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm,  lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được ưu tiên hàng đầu. Tính đến nay, cả nước đã xây dựng được 4.000 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Đã có 50 tỉnh, thành phố xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Kết quả giám sát trên diện rộng 6 tháng cuối năm không phát hiện Sabutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm.
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển tòan diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu năm 2017 tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản từ 2,5 - 2,8%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành từ 2,8 - 3,1%; Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 32 – 32,5 tỷ USD. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%. Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới từ 28 - 30%, 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà ngành NN&PTNT đã đạt được trong điều kiện khó khăn, làm tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, đóng góp rất lớn cho an sinh xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong nội ngành vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập.  Khoa học công nghệ còn tồn tại nhiều vấn đề chưa hợp lý, lao động nông thôn còn quá lớn, năng suất lao động thấp; tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp còn nhiều bất cập do trách nhiệm, hiểu biết và đạo đức kinh doanh còn hạn chế; phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp chưa theo kịp xu thế; nạn phá rừng vẫn diễn biến phức tạp…
Từ đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trước mắt, ngành nông nghiệp cần có giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai gây ra tại các tỉnh vừa bị ảnh hưởng nặng nề, xây dựng phương án cho  vụ sản xuất đông xuân phù hợp ở các vùng. Về lâu dài, ngành cần tập trung vào xử lý các vấn đề nổi cộm hiện nay như nạn phá rừng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Quan tâm tập trung xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản. Đầu tư nghiên cứu phát triển mạnh ngành thủy sản.
Có phương án tổ chức lại sản xuất để có thể thích nghi với các tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu; có tầm nhìn chiến lược, xây dựng nền nông nghiệp thông minh tạo ra giá trị cao và hướng tới giá trị cao hơn. Phát triển nền nông nghiệp phát triển vừa rộng vừa sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị chứ không chạy theo số lượng; phát triển công nghệ chế biến tinh và sâu.
Ngành Nông nghiệp tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đặc biệt để đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai. Có các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ ưu tiên tạo mọi điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp…
Tham dự tại điểm cầu Quảng trị có đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn.
Năm 2016, ngành nông nghiệp vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2%; giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng 1,44%. Trong đó: Trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%; lâm nghiệp tăng 6,17%; thuỷ sản tăng 2,91%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2015. Đến cuối năm 2016, cả nước có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016 ngành nông nghiệp chọn là năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm,  lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được ưu tiên hàng đầu. Tính đến nay, cả nước đã xây dựng được 4.000 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Đã có 50 tỉnh, thành phố xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Kết quả giám sát trên diện rộng 6 tháng cuối năm không phát hiện Sabutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm.
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển tòan diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu năm 2017 tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản từ 2,5 - 2,8%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành từ 2,8 - 3,1%; Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 32 – 32,5 tỷ USD. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%. Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới từ 28 - 30%, 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà ngành NN&PTNT đã đạt được trong điều kiện khó khăn, làm tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, đóng góp rất lớn cho an sinh xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong nội ngành vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập.  Khoa học công nghệ còn tồn tại nhiều vấn đề chưa hợp lý, lao động nông thôn còn quá lớn, năng suất lao động thấp; tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp còn nhiều bất cập do trách nhiệm, hiểu biết và đạo đức kinh doanh còn hạn chế; phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp chưa theo kịp xu thế; nạn phá rừng vẫn diễn biến phức tạp…
Từ đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Trước mắt, ngành nông nghiệp cần có giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai gây ra tại các tỉnh vừa bị ảnh hưởng nặng nề, xây dựng phương án cho  vụ sản xuất đông xuân phù hợp ở các vùng. Về lâu dài, ngành cần tập trung vào xử lý các vấn đề nổi cộm hiện nay như nạn phá rừng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Quan tâm tập trung xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản. Đầu tư nghiên cứu phát triển mạnh ngành thủy sản.
Có phương án tổ chức lại sản xuất để có thể thích nghi với các tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu; có tầm nhìn chiến lược, xây dựng nền nông nghiệp thông minh tạo ra giá trị cao và hướng tới giá trị cao hơn. Phát triển nền nông nghiệp phát triển vừa rộng vừa sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị chứ không chạy theo số lượng; phát triển công nghệ chế biến tinh và sâu.
Ngành Nông nghiệp tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đặc biệt để đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai. Có các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ ưu tiên tạo mọi điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp…

Nguồn tin: www.quangtri.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thong bao ket qua 1 cua
Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá chung của Ông/ Bà về công chức tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay207
  • Tháng hiện tại43,964
  • Tổng lượt truy cập2,101,563
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây