DANH SÁCH KẾT QUẢ THỐNG KÊ, KIỂM TRA, XẾP LOẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VTNN, NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NGÀY 30/6/2018

Thứ năm - 19/07/2018 10:33 888 0
Danh sách công khai tại đây
DANH SÁCH
Kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, nông lâm thuỷ sản đến ngày 30/6/2018
 
         
TT Tên cơ sở Loại hình
kinh doanh
Địa chỉ Kết quả xếp loại A/B/C
1 Phạm Thị Thanh Kho lạnh Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị B
2 Lương thị Vui Thu mua Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị B
3 Trần Thị Bế thua mua Gio Việt, Gio Linh B
4 Phạm Văn Lưu Thu mua Đông Hà, Quảng Trị B
5 Trương Thị Hương KDTS (kho lạnh) TT. Hồ Xá - Vĩnh Linh B
6 Nguyễn Văn Sơn KDTS Trung Giang-Gio Linh- Quảng Trị B
7 Hoàng Mười KDTS Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh B
8 Ngô Thị Hiền KDTS Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
9 Võ Thị Thảo Chế biến cá khô Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
10 Cơ sở kinh doanh thủy sản Sao Biển   Tp.Đông Hà, Quảng trị A
11 Kho lạnh Lê Thị Thủy Kho lạnh 179 Trần Phú, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị B
12 Kho lạnh Lê Xuân Vui Kho lạnh Thôn 3, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị B
13 Cơ sở Thu mua Nguyễn Thị Thắm Thu mua thủy sản kp6-TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
14 Cơ sở thu mua Nguyễn Đức Biên Thu mua thủy sản Khu phố 10, Phường 5, Tp Đông Hà B
15 Kho lạnh Phan Văn Kiệm Kho lạnh Khu phố 2, TT Cửa Việt, Gio Linh B
16 Kho lạnh Hoàng Văn Xinh Kho lạnh Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
17 Hoàng Nguyên Vũ Nước mắm Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Nghĩ
18 Lê Hoa Nước mắm Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong B
19 Bùi Thị Gái Nước mắm Kp 3 - TT Cửa Việt B
20 Ngô Thị Lân Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B
21 Nguyễn Thị Thiếc Chế biến Sứa Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong B
22 Bùi Thị Chữ cá hấp, Nước mắm Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B
23 Hồ Văn Thọ Nước mắm Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh B
24 Trần Thị Huề (Hành) Nước mắm, cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B
25 Nguyễn Thị Hương Thu mua TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị B
26 Trần Nhật Trường Thu mua Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh A
27 Hoàng Sơn Chính Kho lạnh Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
28 Trần Thị Xây Nước mắm Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
29 Phan Thị Xảo Kho lạnh An Hòa 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
30 Phan Thị Hiền Kho lạnh Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
31 Bùi Thị Ánh Kho lạnh Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
32 Phạm Tiến Dũng thua mua TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
33 Lê Văn Thạo kho lạnh An Hoà1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh tạm nghĩ
34 Nguyễn Quang Cựu thu mua Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị B
35 Hồ Ngọc Các Nước mắm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
36 Lê Thị Hường Thu mua TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
37 Nước mắm Khiêm Trọng Nước mắm Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh B
38 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Nước mắm Vĩnh Tân, Vĩnh Linh B
39 Nước mắm Tùng Vân Nước mắm An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
40 Trần Văn Sơn Kho lạnh An Hoà1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
41 Lê Ánh Minh Kho lạnh An Hoà2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
42 Nước mắm Thuyền Nan nước mắm, tương cà 57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong B
43 Trần Thị Mãi Ruốc Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng B
44 Đoàn Văn Lương Nước mắm Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị A
45 Cơ sở nước mắm Long Hải nước mắm,
tương ớt, dấm
Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng B
46 Trương Thị Vầy Ruốc Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị B
47 Nguyễn Khắc Bình Kho lạnh TT Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị B
48 Nguyễn Thị Sửu Kho lạnh TT Hải Lăng, Quảng Trị B
49 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B
50 HTX Vĩnh Thái
(Nguyễn Thị Diện)
Nước mắm Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT B
51 Hương Đồng Nội Kho lạnh Kp1  , P. Đông Thanh, Đông Hà B
52 Siêu Thị Coop.Mart sơ chế Trần Hưng Đạo, Tp Đông Hà B
53 Hoàng Thị Huệ Kho lạnh Nguyễn Huệ, tp Đông Hà B
54 Nguyễn Thị Non Kho lạnh Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B
55 Dương Thị Nhung (Đá) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
56 Lê Văn Thời (Tuyết) Nước mắm Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh B
57 Lê Thị Thương Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
58 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
59 Nguyễn Xuân Phong thu mua Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
60 Nguyễn Hoàng thu mua Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
61 Nguyễn Duy Liệu Kho lạnh Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh A
62 Nguyễn Thị Trang Kho lạnh Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
63 Nguyễn Thị Huyền Nước mắm Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
64 Trần Thị Hà (Việt Hà) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh A
65 Võ Thị The (Phụng The) Nước mắm TT Cửa Việt, Gio Linh A
66 Nguyễn Văn Hiếu Nước mắm Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh B
67 Trần Thị Thắm (Trung Giang) thu mua Nam Sơn, Trung Giang, Gio Linh B
68 Đoạn Văn Trầm thu mua Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B
69 Trương Thị Lân thu mua Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh A
70 Cơ sở Trần Thị Xây Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B
71 Cơ sở Lợi Nhớ Nước mắm Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị B
72 Dương Thị Liên Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B
73 Lê Thị Nga Nước mắm Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong B
74 Nguyễn Thị Bê Nước mắm Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong B
75 Lương Thị Diễn Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
76 Bùi Thị Gái Nước mắm Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị A
77 Nguyễn Bình Định thu mua An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
78 DNTN Ngọc Tuấn Kho lạnh, Cá hấp Cảng cá - TT. Cửa Tùng, Vĩnh Linh Nghĩ
79 Trần Văn Hiếu Nước đá bảo quản Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
80 Nguyễn Văn Thông ( Võ Huy Lầm) Nước đá bảo quản Phú Hội – Triệu An B
81 Lê Văn Thanh ( Lê Mầu) Nước đá bảo quản Hà Tây – Triệu An B
82 Lương Văn Bình Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B
83 Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Nước đá bảo quản Khu phố 1 – TT. Cửa Việt B
84 Nguyễn Văn Nam (Nguyễn Đức Dực) Nước đá bảo quản Khu phố 2 – TT. Cửa Việt B
85 Trần Quang Quyền Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt Tạm nghĩ
86 Phan Văn Định Nước đá bảo quản Khu phố 3 – TT. Cửa Việt B
87 Hồ Văn Huấn Nước đá bảo quản Khu phố 5 – TT. Cửa Việt B
88 Võ Ngọc Ninh Nước đá bảo quản Khu phố 6 – TT. Cửa Việt B
89 Trần Nguyên Vũ Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B
90 Trương Quốc Hân (Thành) Nước đá bảo quản Xuân Ngọc – Gio Việt B
91 Nguyễn Công Ánh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt B
92 Trương Ngọc Sanh Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Tạm nghĩ
93 Hoàng Minh Cường Nước đá bảo quản Xuân Lộc – Gio Việt Tạm nghĩ
94 Nguyễn Thanh Hóa Nước đá bảo quản Xuân Tiến – Gio Việt Tạm nghĩ
95 Nguyễn Thị Hoa Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang Tạm nghĩ
96 Nguyễn Văn Đạt Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B
97 Nguyễn Bình Minh Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang Tạm nghĩ
98 Nguyễn Đình Phương Nước đá bảo quản Bắc Sơn – Trung Giang B
99 Bùi Xuân Việt Nước đá bảo quản Bắc Sơn  – Trung Giang B
100 Lê Văn Hiển Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
101 Nguyễn Phúc Thịnh Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nghĩ
102 Trần Văn Chung (Thùy) Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
103 Nguyễn Thanh Hưng Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
104 Nguyễn Hùng Cường Nước đá bảo quản Cảng cá - TT. Cửa Tùng B
105 Võ Thị Hương (An) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B
106 Chế biến cá hấp Nguyễn Thị Lương Cá hấp Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh B
107 Hồ THị Viễn (Tuấn) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B
108 Hồ Thị Hòa ( Mùi Lượng) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B
109 Trần Văn Huyến (Chung) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B
110 Lương Văn Hậu (Thủy Nam) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B
111 Nguyễn Thị Lan Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B
112 Lê Thị Hòe (Kéc) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt Nghĩ
113 Nguyễn Cao Bằng (Diệu) Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt Nghĩ
114 Nguyễn Thị Nghĩa Cá Hấp Kp 1 - TT Cửa Việt B
115 Nguyễn Văn Chiến (Hà) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
116 Lê Văn Hiếu (Khai) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
117 Nguyễn Cao Kiệm (Lan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
118 Nguyễn Thị Hồ Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
119 Ngô Văn Hữu (cường hảo) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
120 Ngô Thị Út Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B
121 Nguyễn Thị Vủi Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt B
122 Nguyễn Văn Đề Cá Hấp Kp2, TT Cửa Việt Nghĩ
123 Trần Thị Lãnh ( Hồ Văn  Hà) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt, B
124 Hồ Thị Vĩnh (Trọng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
125 Nguyễn Văn Minh (Bé) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
126 Lê Văn Phong (Cảnh) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
127 Lê Thị Loan (Thăng) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
128 Nguyễn Thị Hồng (Thí) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
129 Nguyễn Văn Tính Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
130 Nguyễn Quang Hậu (Ngoan) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
131 Nguyễn Văn Hai Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
132 Hồ Xuân Đoàn (Vy) Cá Hấp Kp 2 - TT Cửa Việt B
133 Hồ Văn Thăng (Trang) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B
134 Hồ Thị Thơi Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B
135 Hồ Văn Cẩn (Thương) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B
136 Hà Thị Liên - Mẫn Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B
137 Lê Xuân Đoan - Niệm Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt B
138 Hoàng Thị Hương (Điệp) Cá Hấp Kp 3 - TT Cửa Việt B
139 Nguyễn Duy Phúc (Ký) Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt B
140 Lê Văn Dương - Gái Cá Hấp Kp 4 - TT Cửa Việt Nghĩ
141 Nguyễn Thị Sáu (Chút) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B
142 Nguyễn Thị Uyên (Trung) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong, Quảng Trị B
143 Trương Quyết Chiến (Tuynh) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Nghĩ
144 Lê Hồng Dũng (Nhàn) Cá Hấp Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B
145 Lê Văn Tuyển (Anh - Phúc) Cá Hấp Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị B
146 DN TN Ngọc Tuấn Cá Hấp TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tạm nghĩ
147 Nguyễn Thị Minh Hoa Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng Nghĩ
148 Phan Thị Lai Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng B
149 Nguyễn Thị Nhung Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng Nghĩ
150 Hồ Thị Định Cá Hấp An Hòa 2, TT Cửa Tùng Nghĩ
151 Võ Văn Thành Cá Hấp An Đức 3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh B
152 Hồ Thị Toàn Cá Hấp Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh B
153 Hà văn Sắc Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng, TT Cửa Tùng Nghĩ
154 Phan Thị Tư (Quế) Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng B
155 Phan Thanh Đạo Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng B
156 Phan Thị Huệ Cá Hấp bến Cá Cửa Tùng B
157 Dương Lai  Cá hấp Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh B
158 Nguyễn Văn Trung Cá Hấp Tân Xuân, Gio Việt, Gio Linh Nghĩ
159 Nguyễn Thị Hường (Hiệp) Cá Hấp Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh, Quảng Trị B
160 Lê Trung Cá Hấp Tân Xuân, Gio Việt Gio Linh, Quảng Trị B
161 Hoàng Thu (Bòn) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
162 Trương Văn Cử (Tự) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
163 Hoàng Minh Thảo Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
164 Hoàng Phong Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Nghĩ
165 Trương Đình Khoa Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
166 Trương Thanh Định Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
167 Nguyễn Quốc Ái Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
168 Võ Thị Hằng Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
169 Trần Hùng (Hương) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
170 Võ Thanh Hải (Thỉu) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
171 Nguyễn Thị Linh (Thức) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
172 Nguyễn Thị Hương (Đình) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
173 Võ Thanh Phương Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
174 Nguyễn Xuân Tải (Tâm) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
175 Trần Thị Mỹ (Lợi) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
176 Hoàng Thị Bé ( Tửu) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
177 Dương Thị Liễu (Thế) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
178 Trần Thị Tuyến (Hùng) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
179 Dương Thế Thu Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
180 Trần Thị Hoài Thiêm (tuân) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
181 Trần Hoàng (Bé) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
182 Phạm Minh Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
183 Lê Thị Vinh (Thuận) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh tạm nghĩ
184 Trần Hồng Lĩnh (Hiền) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
185 Trương Thị Lành Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị nghĩ
186 Trương Hữu Khuyến Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
187 Trần Thị Liên Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
188 Nguyễn Văn Lập Cá hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh B
189 Trương Văn Dự Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
190 Nguyễn Thị Thao Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
191 Nguyễn Quốc Tuấn (Hà) Cá Hấp Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
192 Hoàng Thị Hương(Lê Văn Bòn) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
193 Võ Thị Gái (Lê Đình Triều) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
194 Hoàng Thị Thương Cá Hấp,
 Kho lạnh TS
Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
195 Hoàng Ngọc An Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh Tạm nghĩ
196 Nguyễn Thị Kiệm (hạnh) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
197 Nguyễn Thị Tuyết (Võ Thanh Hai) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
198 Nguyễn Thị Hậu Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh Nghĩ
199 Hoàng Văn Hiền (Thảo) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh Nghĩ
200 Nguyễn Công Thắng Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
201 Lê Minh Thái Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh B
202 Hoàng Thị Hải (Thú) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
203 Trương Ngọc Sanh Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Tạm nghĩ
204 Lê Thị Dung (Lê Hiền) Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
205 Nguyễn Công Biền
(Võ Thị Nữ)
Cá Hấp Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
206 Nguyễn Văn Từ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh A
207 Nguyễn Công Bắc Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
208 Nguyễn Thị Hường (Diệt) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
209 Nguyễn Công Ba (Phương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
210 Nguyễn Minh Dũng Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh Nghĩ
211 Nguyễn Văn Phương (Hồng) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
212 Nguyễn Thị Cam (Mười) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh Nghĩ
213 Nguyễn Thanh Hoá Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh Nghĩ
214 Nguyễn Văn Thái  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
215 Nguyễn Thị Nguyên (Khương)  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
216 Lê Văn Tiêm  Cá hấp Xuân Tiến, Gio Viêt, Gio Linh B
217 Nguyễn Thị Tuyết (Lương) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
218 Nguyễn Văn Hoà Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
219 Nguyễn Văn Hiền Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
220 Nguyễn Văn Anh (Mách) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
221 Nguyễn Thọ Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Tạm nghĩ
222 Võ Thị Hồng (Mầu) Cá Hấp Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị B
223 CS Trần Thanh Hải chế biến chả 212 Hùng Vương – Khóm 1 – TT. Hải Lăng B
224 CS  Nguyễn Thuận chế biến chả Thôn Công Thương – Hải Thọ - Hải Lăng B
225  KHE SACA chế biến cà phê Khóm 3 – TT. Hải Lăng – Hải Lăng B
226 Thạch Thị Vari chế biến chả Hải Ba - Hải Lăng B
227 CS xay xát bà Diệu Loan Xay xát gạo QL 1A – Hải Thượng – Hải Lăng B
228 CS  Lê Thị Liên (Gái) Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B
229 CS xay xát Hiệp Hoa Xay xát gạo Long Hưng – Hải Phú – Hải Lăng B
230 Cơ sở  Hùng Oanh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
231 Cơ sở  Hoành Huệ xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
232 Cơ sở xay xát gạo Hiệt Thinh xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
233 Trần Thị Lội xay xát gạo Đường Nguyễn Thị Lý – TX. Quảng Trị B
234 CS  Nguyễn Thị Tĩnh xay xát gạo 156 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B
235 CS  Đoàn Thị Khánh xay xát gạo 188 Hai Bà Trưng – TX. Quảng Trị B
236 CS Lê Hoài Nam Chế biến chả Trần Bình Trọng - P.2 - TX. Quảng Trị B
237 CS Trần Thị Kiều chế biến chả TX. Quảng Trị - Quảng Trị Tạm nghĩ
238  Nguyễn Thị Bé chế biến chả KP.3 – P3 – TX. Quảng Trị B
239 Hoàng Công Quốc chế biến chả 104 Nguyễn Hoàng - KP1 - P1 - TX. Quảng Trị B
240 Nhà máy xay xát kinh doanh lương thực Thuỷ Hồng Xay xát gạo 25 Phan Thành Chung – KP.1 - P1 – TX. Quảng Trị B
241  Lê Thanh Tuấn chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B
242  Lữ Triệu Thịnh chế biến chả Hậu Kiên – Triệu Thành – Triệu Phong B
243  Trần Vinh chế biến chả Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong B
244  Lữ Thị Chắt chế biến chả Triệu Thành –Triệu Phong - Quảng Trị B
245 Phan Ngọc Chiến Xay xát gạo Cổ Thành – Triệu Thành – Triệu Phong B
246 Phan Vinh Xay xát gạo Triệu Thượng – Triệu Phong B
247 Nguyễn Thị Ngoan Chế biến chả TT. Ái Tử - Triệu Phong B
248 Công ty TNHH Max Green chế biến cao lá vằng, trà túi lọc các loại Giáo Liêm – Triệu Độ - Triệu Phong Nghĩ
249  Nguyễn Khương chế biến chả Triệu THuận-Triệu Phong B
250  Hoàng Đình Tài chế biến cà phê Trúc Lâm – Gio Quang – Gio Linh B
251  Đặng Thị Cương chế biến chả 88 Lê Duẫn – TT. Gio Linh B
252  Ngô Thị Nghệ chế biến chả 143 Võ Nguyên Giáp – TT. Gio Linh B
253  Trần Thị Huế chế biến chả KP. 5 – TT. Gio Linh B
254  Hoàng Thị Quý chế biến chả KP.8 - TT. Gio Linh B
255 Trần Thị Mơ chế biến chả Hà Trung – Gio Châu – Gio Linh B
256 Hồ Thị Hà kinh doanh trái cây Gio Sơn - Gio Linh B
257 Phan Thị Dung chế biến chả Gio Sơn - Gio Linh B
258 Nguyễn Văn Tám Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh B
259 Hoài Thương Xay xát gạo Gio Quang - Gio Linh B
260 Phạm Bình chế biến chả 534 Lê Duẩn – Khóm Vĩnh Tiến – TT. Hồ Xá B
261  Trần Thị Cúc chế biến chả 15 Chu Văn An – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B
262  Hoàng Thị Hồng chế biến chả Khóm Vĩnh Bắc – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh C
263  Nguyễn Thị Liên chế biến chả 171/7 Lê Duẫn – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B
264 Trần Thị Châu chế biến chả Khóm Thống Nhất – TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh B
265  Lê Thị Hà chế biến chả 19 Đinh Tiên Hoàng - TT. Hồ Xá – Vĩnh Linh Tạm nghĩ
266  Trần Thị Thương chế biến chả KP. 4 - TT. Cam Lộ Tạm nghĩ
267 Trần Quang Dũng chế biến chả KP. Thượng Viên – TT. Cam Lộ B
268  Lê Hồng Nhạn cà gai leo Cam Tuyền – Cam Lộ – Quảng Trị B
269  Mai Thị Thuỷ chế biến cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
270 Nguyễn Thị Thi  cao lá vằng Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
271 Nguyễn Thị Dung  cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
272 CS Minh Nhi Sản xuất cao lá vằng Cam Nghĩa – Cam Lộ – Quảng Trị B
273 Võ Thị Mỹ Sản xuất cao thực vật Nghĩa Phong - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
274 Võ Văn Thành Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
275 HTX Định Sơn Sản xuất cao thực vật Định Sơn - Cam Nghĩa - Cam Lộ B
276  Nguyễn Thị The chế biến chả Đường Kim Đồng – TT. Lao Bảo B
277  Nguyễn Thị Sáng chế biến chả TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B
278 CTCP nông sản hữu cơ Quảng Trị đóng gói gạo 191 Quốc lộ 1A – TP. Đông Hà B
279 cơ sở CB sen Bảo Liên CB sen Vĩnh Phước - Đông Lương - TP. Đông Hà B
280 Cao lá vằng Bé Xịn chế biến cao lá vằng Đường Nguyễn Chí Thanh – TP. Đông Hà B
281 CS CB chả Nguyễn Út chế biến chả KP.2 – P.1 – TP. Đông Hà B
282 Thái Thị Thuý chế biến chả Phường 1 – TP. Đông Hà B
283 Nguyễn Văn Sinh chế biến đậu phụ Chợ Phường 5 – TP. Đông Hà B
284 Nguyễn Thị Dạn chế biến chả Phường 2 – TP. Đông Hà Nghĩ
285  Hoàng Ngọc Sáu chế biến chả 37 Phan Huy Chú – KP3 – P2 – TP. Đông Hà B
286  Võ Thị Lạc chế biến chả Lê Hồng Phong – TP. Đông Hà Nghĩ
287 Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà Sơ chế gạo, tiêu; cao thực vật, trà túi lọc các loại Đường 9D - KCN Nam Đông Hà – TP. Đông Hà A
288 Công ty cổ phần Kadico Kinh doanh tỏi 659 Lê Duẩn – Phường Đông Lương – TP. Đông Hà B
289 Chi nhánh lương thực Đông Hà Đánh bóng và kinh doanh gạo 24 Trần Hưng Đạo – TP. Đông Hà Nghĩ
290 Ngô Thị Hải Yến chế biến chả Tây Trì – P.1 – TP. Đông Hà Tạm nghĩ
291  Nguyễn Thị Hiếu chế biến chả 17/9 Lê Quý Đôn – TP. Đông Hà B
292  Võ Thị Loan chế biến chả KP.1 – P.3 – TP. Đông Hà B
293  Nguyễn Thị Thu Hương chế biến chả KP.4 – P.5 – TP. Đông Hà B
294  Lê Cảnh Ngọ chế biến chả Trần Cao Vân – P. 5 – TP. Đông Hà B
295  Trần Thị Mỹ Hoà chế biến chả Trần Cao Vân – TP. Đông Hà B
296 Cơ sở Quân Trang Cốm gạo lứt 45 Phạm Hồng Thái - P. Đông Lương Chuyển Cơ quan Quản lý (Theo NĐ 15/2018/NĐ-CP)
297  Nguyễn Thị Cúc chế biến đậu phụ KP.2 – P.5 – TP. Đông Hà B
298 Hồ Thị Thanh Hương chế biến chả Tôn Thất Thuyết – P. 5 – TP. Đông Hà B
299  Nguyễn Thị Huệ chế biến chả 74 Tôn Thất Thuyết - TP. Đông Hà B
300  Trần Thị Châu chế biến chả Kiệt 123 - Hàm Nghi – TP. Đông Hà B
301  Trần Đức Thành chế biến chả 51 Đinh Tiên Hoàng – TP. Đông Hà B
302 đậu phụ Hà Nội chế biến đậu phụ 20 Phan Bội – TP. Đông Hà Châu B
303 Green Gift Kinh doanh nông lâm TS 45 Lê Thế Hiếu - TP. Đông Hà Không kiểm tra (Theo NĐ 15/2018/NĐ-CP)
304 Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Quảng Trị Trà hòa tan. Tỏi đe, rượu tỏi đen P. Đông Lương - TP. Đông Hà Chuyển Cơ quan Quản lý (Theo NĐ 15/2018/NĐ-CP)
305 Nguyễn Toàn Chả P.1 - TP. Đông Hà Tạm nghĩ
  Công ty Home Foods Việt Nam Tiêu 84 Lê Duẩn - TP. Đông Hà Tạm nghĩ
306 Trần Thị Lệ Châu cà phê P. Đông Lương - TP. Đông Hà B
307 Công ty TNHH Đình Tàu  Cà phê thóc Cợp – Hướng Phùng - Hướng Hóa B
308 Công ty Minh Tiến Cà phê thóc Cổ Nhổi – Hướng Phùng - Hướng Hóa B
309 Công ty cổ phần Thương Phú  Cà phê thóc Km 19 - Cợp – Hướng Phùng - Hướng Hóa B
310 Công ty TNHH Vương Thái  Cà phê thóc Xary – Hướng Phùng - Hướng Hóa B
311 Cty THHH MTV Đại Lộc  Cà phê nhân Tân Linh – Hướng Tân - Hướng Hóa B
312 cà phê bột TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B
313 Cơ sở chế biến cà phê Hằng Thuấn  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B
314 Cơ sở chế biến cà phê Lệ Dụng  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá B
315 Cơ sở chế biến cà phê Hương Khương  Cà phê thóc Thôn Trằm – Hướng Tân – Hướng Hoá C
316 Cơ sở chế biến cà phê Nguyễn Thị Nhung  Cà phê thóc Hướng Tân – Hướng Hoá B
317 Công ty TNHH MTV Hoàng Tuấn Tùng Chế biến măng Khóm 3B – TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B
318 Công ty CP cà phê Thương Phú cà phê bột Hướng Phùng- Hướng Hóa B
319 Xí nghiệp sản xuất nước sạch ĐôngHà Nước sinh hoạt Phường 3, Đông Hà, Quảng .Trị A
320 Xí nghiệp cấp nước Gio Linh Nước sinh hoạt Thị trấn Gio Linh, Quảng Trị A
321 Xí nghiệp cấp nước Cam Lộ Nước sinh hoạt Thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị A
322 Xí nghiệp cấp nước Hải Lăng Nước sinh hoạt Thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị A
323 Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Linh Nước sinh hoạt Thị trấn Hồ Xá, Quảng Trị A
324 Xí nghiệp cấp nước Khe Sanh Nước sinh hoạt Thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị A
325 Trạm cấp nước Krông Klang Nước sinh hoạt Thị trấn Krong Klang, Quảng Trị A
326 Xí nghiệp cấp nước Lao Bảo Nước sinh hoạt Thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị A
327 Xí nghiệp cấp nước Bến Quan Nước sinh hoạt Thị trấn Bến Quan, Quảng Trị A
328 Xí nghiệp cấp nước thị xã Quảng Trị Nước sinh hoạt Thị xã Quảng Trị tỉnh, Quảng Trị A
329 Lê Thị Huyền Thức ăn chăn nuôi K.Vĩnh Tiến, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh B
330 Đại lý Việt Phương Thức ăn chăn nuôi Chợ Tư Sòng, Cam An, Cam Lộ B
331 Đại lý Hồng Xoan Thức ăn chăn nuôi Chợ Tư Sòng, Cam An, Cam Lộ B
332 Nguyễn Ngọc Đẳng Thức ăn chăn nuôi Lại An, Gio Mỹ, Gio Linh B
333 Đại lý Lưu Huyền Thức ăn chăn nuôi Phường 2, Thị xã Quảng Trị A
334 Đỗ Thiên Hoàng Thức ăn chăn nuôi Bích Khê, Triệu Long, Triệu Phong C
335 Trần Thị Bích Đào Thức ăn chăn nuôi Chợ Đông Hà, TP Đông Hà B
336 Trần Thị Hồng Lâm Thức ăn chăn nuôi Chợ Đông Hà, TP Đông Hà B
337 Phan Thị Huyến Thức ăn chăn nuôi Tư Chính, Vĩnh Tú, Vĩnh Linh A
338 Nguyễn Thị Linh Thức ăn chăn nuôi Thôn Đông, Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh C
339 Lê Thị Nhàn Thức ăn chăn nuôi Tây Tường, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh A
340 Nguyễn Thị Hòe Thức ăn chăn nuôi Lan Đình, Gio Phong, Gio Linh A
341 Lê Thị Thanh Hương Thức ăn chăn nuôi KP8, TT Gio Linh, Gio Linh A
342 Nguyễn Kha Thức ăn chăn nuôi Cam Thành, Cam Lộ C
343 Nguyễn Văn Cảnh Thức ăn chăn nuôi Cam Chính, Cam Lộ B
344 Nguyễn Ngọc Thơ Thức ăn chăn nuôi Bích Khê, Triệu Long, Triệu Phong B
345 Lê Tất Công Bình Thức ăn chăn nuôi Tiểu Khu 6, TT Ái Tử, Triệu Phong A
346 Võ Văn Sang Thức ăn chăn nuôi Tân Long, Hướng Hóa B
347 Lê Ngọc Thạch Thức ăn chăn nuôi Số 40 Lê Duẩn, TX Quảng Trị B
348 Lê Thị Thuận Thức ăn chăn nuôi Thôn 3, Hải Thọ, Hải Lăng C
349 Đại lý Thu Phương Thức ăn chăn nuôi Đại An Khê, Hải Thượng, Hải Lăng B
350 Đại lý Thủy Hứa Thức ăn chăn nuôi Công Thương nghiệp, Hải Thọ, Hải Lăng B
351 Võ Thị Kim Hiền Thức ăn chăn nuôi Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng A
352 Trần Thị Như Ý Thức ăn chăn nuôi Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng A
353 Nguyễn T.Tường Vy Thức ăn chăn nuôi Trung Chỉ, Đông Lương, Đông Hà B
354 Đại lý Sơn Hoa Thức ăn chăn nuôi Chợ Cạn, Triệu Sơn, Triệu Phong B
355 Cửa hàng Ánh Hạnh Thức ăn chăn nuôi Chợ Cạn, Triệu Sơn, Triệu Phong B
356 Đại lý Lê Ninh Thức ăn chăn nuôi Bồ Bản, Triệu Trạch, Triệu Phong A
357 Nguyễn Hữu Nhật Thức ăn chăn nuôi Chợ Thuận, Triệu Đại, Triệu Phong B
358 Văn Thiên Anh Thức ăn chăn nuôi Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng B
359 Trần Thị Hương Thức ăn chăn nuôi Nhĩ Trung, Gio Thành, Gio Linh C
360 Đại lý Mai Trang Thức ăn chăn nuôi KP 2, TT Gio Linh, Gio Linh B
361 Nguyễn Đình Hòa Thức ăn chăn nuôi Lan Đình, Gio Phong, Gio Linh A
362 Nguyễn Thị Hường Thức ăn chăn nuôi Lại An, Gio Mỹ, Gio Linh A
363 Đại lý Sưu Liên Thức ăn chăn nuôi Chợ Cùa, Cam Chính, Cam Lộ B
364 Nguyễn Văn Phượng Thức ăn chăn nuôi Chợ Cùa, Cam Chính, Cam Lộ B
365 Võ Thị Thu Thủy Thức ăn chăn nuôi Tiểu Khu 1, TT Ái Tử, Triệu Phong B
366 Dương Thị Huế Thức ăn chăn nuôi Tiểu Khu 1, TT Ái Tử, Triệu Phong B
367 Đại lý Đông Hòa Thức ăn chăn nuôi Chợ Mỹ Chánh, Hải Chánh, Hải Lăng B
368 Đại lý Hoàng Oanh Thức ăn chăn nuôi Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng B
369 Cửa hàng Hoàng Loan Thức ăn chăn nuôi Câu Nhi, Hải Tân, Hải Lăng B
370 Đại lý Thành Thời Thức ăn chăn nuôi Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng A
371 Đại lý Hà Tường Thức ăn chăn nuôi KP 7, TT Gio Linh, Gio Linh B
372 Đại lý Ngọc Mạnh Thức ăn chăn nuôi Long Hợp, Tân Long, Hướng Hóa B
373 Lê Thị Hằng Thức ăn chăn nuôi Nam Xuân Đức, Tân Thành, Hướng Hóa A
374 Nguyễn Văn Lộc Thức ăn chăn nuôi Lâm Lang 2, Cam Thủy, Cam Lộ A
375 Nguyễn Văn Phượng Thức ăn chăn nuôi Chợ Cùa, Cam Chính, Cam Lộ B
376 Phạm Đăng Tư Thức ăn chăn nuôi K. Thống Nhất, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh A
377 Đại lý Đào Thụ Thức ăn chăn nuôi K.Hải Hòa, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh A
378 Kho trung chuyển Gold Star Thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long, Vĩnh Linh A
379 Đại lý Nga Chính Thức ăn chăn nuôi K.Lao Động, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh A
380 Đại lý Phú Huệ Thức ăn chăn nuôi K.Lao Động, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh A
381 Kho trung chuyển Anova Thức ăn chăn nuôi Hòa Bình, Vĩnh Long, Vĩnh Linh B
382 Kho trung chuyển Austfeed Thức ăn chăn nuôi Phường 3, TP Đông Hà A
383 Đại lý Hùng Hương Thức ăn chăn nuôi Số 305, Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị A
384 Phạm  Thị Lan  Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Thọ - Hải Lăng B
385 Phan Thị Thủy Cơ sở giết mổ lợn thịt B
386 Lê Thị Liên Cơ sở giết mổ lợn thịt B
387 Lê Thị Gái Cơ sở giết mổ lợn thịt B
388 Lê Thị Thắm Cơ sở giết mổ lợn thịt B
389 Hồ Thị Thái Bình Cơ sở giết mổ lợn thịt B
390 Trần Thị Lộc Cơ sở giết mổ lợn thịt B
391 Nguyễn T Hoàng Oanh Cơ sở giết mổ lợn thịt Nghĩ
392 Ngô Thị Hải Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Vĩnh - Hải Lăng B
393 Võ Thị Thu  Cơ sở giết mổ lợn thịt B
394 Võ Viết Vang Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Ba - Hải Lăng B
395 Trần Văn Khôn Cơ sở giết mổ lợn thịt B
396 Lê Thị Tịnh Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Xuân - Hải Lăng B
397 Cáp Thị Phương Cơ sở giết mổ lợn thịt B
398 Nguyễn Thị Quýt Cơ sở giết mổ lợn thịt B
399 Hồ Thị Oanh Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Chánh - Hải Lăng B
400 Nguyễn Thị Điệp Cơ sở giết mổ lợn thịt B
401 Trần T Mỹ Hạnh Cơ sở giết mổ trâu, bò B
402 Nguyễn Văn Hiển Cơ sở giết mổ trâu, bò B
403 Nguyễn Đức Bằng Cơ sở giết mổ trâu, bò B
404 Hoàng Văn Lâu Cơ sở giết mổ lợn thịt B
405 Ngô Thị Yến Cơ sở giết mổ lợn thịt B
406 Nguyễn Thị Ngoãn Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Sơn - Hải Lăng B
407 Trần Thị Lương Cơ sở giết mổ lợn thịt B
408 Lê Thị Tuyết Cơ sở giết mổ trâu, bò Hải Tân - Hải Lăng B
409 Bùi Thị Huyền Cơ sở giết mổ trâu, bò B
410 Võ Vị Cơ sở giết mổ trâu, bò Hải Quy - Hải Lăng B
411 Ngô Văn Trọng Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Lệ - TX. Quảng Trị B
412 Nguyễn Hữu Dàn Cơ sở giết mổ lợn thịt Phường 1 - TX. Quảng Trị B
413 Nguyễn Thị Hương Cơ sở giết mổ lợn thịt Phường 3 - TX. Quảng Trị B
414 Võ Chí Thanh Cơ sở giết mổ lợn thịt Phường 2 - TX. Quảng Trị B
415 Nguyễn Phước Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Giang - Triệu Phong B
416 Trịnh Minh Đức Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Ái B
417 Nguyễn Cao Thắng Cơ sở giết mổ lợn thịt Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong B
418  Đỗ Thanh Hào Cơ sở giết mổ lợn thịt
419 Lê Thị Nương Cơ sở giết mổ lợn thịt B
420 Lê Thị Bay Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Long - Triệu Phong B
421 Lê Hùng Cơ sở giết mổ lợn thịt B
422 Nguyễn Thị Thương Cơ sở giết mổ lợn thịt B
423 Hoàng Thị Thủy Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Hòa - Triệu Phong B
424 Dương Như Vững Cơ sở giết mổ lợn thịt B
425 Lê Kỳ  Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Thượng - Triệu Phong B
426 Nguyễn Quốc Khánh  Cơ sở giết mổ lợn thịt
427 Kiều Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Thành - Triệu Phong B
428 Nguyễn Đình Tuấn Cơ sở giết mổ lợn thịt B
429 Toàn Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Trạch - Triệu Phong B
430 Thể Cơ sở giết mổ lợn thịt B
431 Lê Thị Sa Cơ sở giết mổ lợn thịt Triệu Trung - Triệu Phong B
432 Lương Thị Y Cơ sở giết mổ lợn thịt P.I - TP. Đông Hà B
433 Hồ Công Tiển  Cơ sở giết mổ lợn thịt P. I - TP. Đông Hà B
434 Phạm Thị Thu Thủy  Cơ sở giết mổ lợn thịt P.I - TP. Đông Hà
435  Đặng Thị Kim Phương Cơ sở giết mổ lợn thịt P. I - TP. Đông Hà B
436 Trần Đình Bình Cơ sở giết mổ lợn thịt TT Gio Linh B
437 Nguyễn Thị Hồng Cơ sở giết mổ lợn thịt B
438 Hoàng Thị Thuận Cơ sở giết mổ lợn thịt B
439 Vũ Duy Đơ Cơ sở giết mổ lợn thịt B
440 Phan Thị Lựu Cơ sở giết mổ lợn thịt B
441 Nguyễn Thị Xuyến Cơ sở giết mổ lợn thịt B
442 Nguyễn Thị Ái Cơ sở giết mổ lợn thịt Gio Phong - Gio Linh B
443 Hoàng Thị Sáu Cơ sở giết mổ lợn thịt B
444 Thiều Quang Sơn Cơ sở giết mổ lợn thịt Gio Sơn - Gio Linh B
445 Bùi Hoàng Cơ sở giết mổ trâu, bò B
446 Nguyễn Thị Lệ Cơ sở giết mổ gia cầm B
447 Dương Thị Thủy Cơ sở giết mổ gia cầm B
448 Trần Thị Lan Cơ sở giết mổ gia cầm B
449 Nguyễn Thị Liên Cơ sở giết mổ gia cầm B
450 Trần Lân Cơ sở giết mổ lợn thịt B
451 Lê Thị Huế Cơ sở giết mổ lợn thịt B
452 Lê Văn Tuấn Cơ sở giết mổ lợn thịt B
453 Lê Văn Linh Cơ sở giết mổ lợn thịt B
454 Nguyễn Thị Lai Cơ sở giết mổ lợn thịt B
455 Nguyễn Văn Giáo Cơ sở giết mổ lợn thịt B
456 Nguyễn Duy Phùng Cơ sở giết mổ lợn thịt Hải Thái - Gio Linh B
457 Phạm Thị Bốn Cơ sở giết mổ lợn thịt Trung Hải - Gio Linh B
458 Nguyễn Văn Phương Cơ sở giết mổ lợn thịt Nghĩ
459 Hoàng Thị Thiết Cơ sở giết mổ lợn thịt Gio Mỹ - Gio Linh B
460 Nguyễn Thị Chua Cơ sở giết mổ trâu, bò B
461 Lê Thị Bòn Cơ sở giết mổ trâu, bò B
462 Nguyễn Chí Thành Cơ sở giết mổ lợn thịt TT Cửa Việt - Gio Linh B
463 Bùi Thị Ý Cơ sở giết mổ lợn thịt B
464 Trần Thị Hoa Cơ sở giết mổ lợn thịt Gio Việt - Gio Linh  
465 Hoàng Thị Hiền Cơ sở giết mổ lợn thịt B
466 Lê Xuân Kỳ Cơ sở giết mổ lợn thịt B
467 Lê Thị Hòe Cơ sở giết mổ lợn thịt Gio Hải - Gio Linh B
468 Nguyễn Thị Bình Cơ sở giết mổ lợn thịt Gio Thành - Gio Linh B
469 Trần Thị Nhân Cơ sở giết mổ lợn thịt Gio Châu - Gio Linh B
470 Lê Văn Hùng Cơ sở giết mổ lợn thịt Linh Hải - Gio Linh B
471 Nguyễn Thị Liệu Cơ sở giết mổ lợn thịt TT. Hồ Xá - Vĩnh Linh B
472 Nguyệt-Hải Cơ sở giết mổ lợn thịt B
473 Nguyễn Mạnh Tính Cơ sở giết mổ lợn thịt B
474 Hiệp-Mót Cơ sở giết mổ lợn thịt B
475 Đinh Thị Huế Cơ sở giết mổ lợn thịt B
476 Nguyễn Thị Hồ Cơ sở giết mổ lợn thịt B
477 Nguyễn Thị Tình Cơ sở giết mổ lợn thịt B
478 Nguyễn Thị Theo Cơ sở giết mổ lợn thịt B
479 Nguyễn Tư Kiển Cơ sở giết mổ lợn thịt B
480 Nguyễn Thị Hà Cơ sở giết mổ lợn thịt B
481 Lưu Văn Sinh Cơ sở giết mổ lợn thịt B
482 Nguyễn Văn Sự Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Hòa - Vinh Linh B
483 Nguyễn Văn Đồng Cơ sở giết mổ lợn thịt B
484 Lê Thị Hường Cơ sở giết mổ lợn thịt B
485 Nguyễn Thị Phương Cơ sở giết mổ lợn thịt B
486 Nguyễn Đăng Hướng Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Nam - Vinh Linh B
487 Nguyễn Văn Chiến Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Chấp - Vinh Linh B
488 Nguyễn Văn Cường Cơ sở giết mổ lợn thịt B
489 Trần Văn Tài Cơ sở giết mổ lợn thịt B
490 Trần Văn Hoan Cơ sở giết mổ lợn thịt B
491 Nguyễn Hửu minh Cơ sở giết mổ lợn thịt B
492 Hồ Văn Khai Cơ sở giết mổ lợn thịt B
493 Phan Thị Hai Cơ sở giết mổ lợn thịt B
494 Nguyễn Thị Huyền Cơ sở giết mổ lợn thịt B
495 Lưu Xuân Trắc (Cúc) Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Hòa - Vinh Linh B
496 Nguyễn Thị Mai(Hòa) Cơ sở giết mổ lợn thịt B
497 Hồ-Thị Vân Cơ sở giết mổ trâu, bò Cửa Tùng - Vinh Linh B
498 Nguyễn Thị Nhàn Cơ sở giết mổ trâu, bò B
499 Lê Thị Lựu Cơ sở giết mổ trâu, bò B
500 Trương minh Từ Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Giang - Vinh Linh B
501 Lê Thị Lài Cơ sở giết mổ lợn thịt B
502 Phan Quốc Giã Cơ sở giết mổ lợn thịt B
503 Nguyễn Văn Tuyền Cơ sở giết mổ lợn thịt B
504 Nguyễn Thị Thủy Cơ sở giết mổ lợn thịt B
505 Hồ Thị Giao Cơ sở giết mổ lợn thịt B
506 Hoàng Thị Thương Cơ sở giết mổ trâu, bò B
507 Nguyễn Hửu Phụ Cơ sở giết mổ lợn thịt B
508 Lê Khánh Tiến Cơ sở giết mổ lợn thịt B
509 Phan Văn Thảo Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Thạch - Vinh Linh B
510 Nguyễn Thị Lượng Cơ sở giết mổ lợn thịt B
511 Nguyễn Văn Đào Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Thành - Vinh Linh B
512 Lê Văn Đức Cơ sở giết mổ lợn thịt B
513 Hoàng Văn Đắc Cơ sở giết mổ lợn thịt B
514 Nguyễn Thị Vinh Cơ sở giết mổ lợn thịt Vĩnh Tân - Vinh Linh B
515 Lê Thị Thủy Cơ sở giết mổ trâu, bò B
516 Trần  Thị Liên Cơ sở giết mổ lợn thịt B
517 Nguyễn Thế Thiện Cơ sở giết mổ lợn thịt B
518 Nguyễn Quốc Trị Cơ sở giết mổ lợn thịt B
519 Nguyễn Hoàng Cơ sở giết mổ lợn thịt TT.Cam Lộ - Cam Lộ B
520 Trần Thanh Hiền Cơ sở giết mổ lợn thịt Cam Thành - Cam Lộ B
521 Hoàng Năm  Cơ sở giết mổ lợn thịt Đakrông
522 Nguyễn Văn Hơn  Cơ sở giết mổ trâu, bò Đakrông  B
523 Dương Ngọc Vương  Cơ sở giết mổ lợn thịt Đakrông  B
524 Phạm Văn Tuyên  Cơ sở giết mổ lợn thịt Đakrông  B
525 Lê thị Nhung Cơ sở giết mổ lợn thịt Khe Sanh B
526 Lê khoa Cơ sở giết mổ lợn thịt Khe Sanh B
527 Trần thị Thu Cơ sở giết mổ lợn thịt Khe Sanh B
528 Trần thị Lý Cơ sở giết mổ lợn thịt Khe Sanh B
529 Lê thị Ánh Cơ sở giết mổ lợn thịt Khe Sanh B
530 CSGM Phường 2 Giết mổ Khu phố 5 - P.2 - TX. Quảng Trị B
531 CSGM Phường 3 Giết mổ Khu phố 3 - P.2 - TX. Quảng Trị B
532 CSGM Bồ Bản Giết mổ Vĩnh Lại - Triệu Phước - Triệu Phong B
533 CSGM phườngI Giết mổ Tây Trì - P.1 - TP. Đông hà B
534 CSGM Đông Lương Giết mổ Khu phố I - P. Đông Lương - TP. Đông Hà B
535 CSGM TT. Cam Lộ Giết mổ KP.2 - TT. Cam Lộ C
536 CSGM An Thanh Giết mổ Phổ Lại - Cam Lộ B
537 CSGM Cam Chính Giết mổ Mai Lộc 1 - Cam Chính -Cam Lộ B
538 CSGM gia súc tập trung TT.Khe Sanh, Hướng Hóa Giết mổ TT. Khe Sanh – Hướng Hoá B
539 Lê Thị Bình Kinh doanh thuốc thú y Chợ Thị xã Quảng Trị B
540 Võ Trung Tín Kinh doanh thuốc thú y Tiểu khu 1, TT Ái Tử, Triệu Phong B
541 Đỗ Thị Thương Kinh doanh thuốc thú y Chợ phường 3, Phường 3, Đông Hà B
542 Trần Minh Chung Kinh doanh thuốc thú y Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong B
543 Đỗ Thiên Hoàng Kinh doanh thuốc thú y Bích Khê, Triệu Long, Triệu Phong B
544 Dương Thị Lịch Kinh doanh thuốc thú y Chợ Kênh, Trung Sơn, Gio Linh B
545 Trần Thị Bích Đào Kinh doanh thuốc thú y Chợ Đông Hà, TP Đông Hà B
546 Trần Thị Hồng Lâm Kinh doanh thuốc thú y Chợ Đông Hà, TP Đông Hà B
547 Nguyễn Thị Hà Kinh doanh thuốc thú y Quốc Lộ 9, Phường 3, Đông Hà B
548 Nguyễn Thị Yến Kinh doanh thuốc thú y Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong B
549 Lê Công Huy Kinh doanh thuốc thú y Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong B
550 Lê Thành Thái Kinh doanh thuốc thú y Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong B
551 Lê Hữu Tài Kinh doanh thuốc thú y Bồ Bản, Triệu Trạch, Triệu Phong C
552 Lê Văn Tuấn Kinh doanh thuốc thú y Hà Tây, Triệu An, Triệu Phong B
553 Nguyễn Thị Phương Kinh doanh thuốc thú y Chợ Thị xã Quảng Trị B
554 Phan Xuân Long Kinh doanh thuốc thú y Chợ Thị xã Quảng Trị B
555 Lê Hữu Tường Kinh doanh thuốc thú y Số 162, Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị B
556 Lê Văn Lưu Kinh doanh thuốc thú y KP5, Phường 2, TX Quảng Trị A
557 Nguyễn Ngọc Đẳng Kinh doanh thuốc thú y Lại An, Gio Mỹ, Gio Linh B
558 Đoàn Thị Diệu Hà Kinh doanh thuốc thú y KP 7, TT Gio Linh, Gio Linh B
559 Dương Thị Thủy Kinh doanh thuốc thú y Chợ Cầu, TT Gio Linh, Gio Linh B
560 Văn Thị Mỹ Thi Kinh doanh thuốc thú y Chợ Phiên, Cam Lộ B
561 Trần Công Uynh Kinh doanh thuốc thú y Chợ Tư Sòng, Cam Lộ B
562 Hồ Thị Xoan Kinh doanh thuốc thú y Chợ Tư Sòng, Cam Lộ B
563 Nguyễn Thị Ly Kinh doanh thuốc thú y Chợ Tư Sòng, Cam Lộ B
564 Phạm Đăng Tư Kinh doanh thuốc thú y K. Thống Nhất, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh A
565 Nguyễn Thị Huế Kinh doanh thuốc thú y Thôn Hòa Bình, Vĩnh Long, Vĩnh Linh A
566 Tiến Cúc Kinh doanh thuốc thú y Khóm Ngã Tư, Thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh B
567 Lê Thị Ánh Kinh doanh thuốc thú y Khóm Lao Động, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh B
568 Trần Văn Nghĩa Kinh doanh thuốc thú y Chợ Hồ Xá, TT Hò Xá, Vĩnh Linh B
569 Nguyễn Trương Thông Kinh doanh thuốc thú y Khóm Vĩnh Tiến, Hồ Xá, Vĩnh Linh A
570 Nguyễn Thị Hằng Kinh doanh thuốc thú y Chợ Xép, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh B
571 Lê Thị Huyền Kinh doanh thuốc thú y Đường Chợ Huyện, Hồ Xá, Vĩnh Linh B
572 Nguyễn Chiêu Hoàng Kinh doanh thuốc thú y Chợ Hồ Xá, TT Hò Xá, Vĩnh Linh B
573 Trần Thị Hồng Thúy Kinh doanh thuốc thú y Chợ Cửa Việt, TT Cửa Việt, Gio Linh B
574 Nguyễn Văn Vãn Kinh doanh thuốc thú y Đại Hào, Triệu Đại, Triệu Phong B
575 Quang Lựu Kinh doanh thuốc thú y Chợ Thuận, Triệu Đại, Triệu Phong B
576 Nguyễn Hữu Nhật Kinh doanh thuốc thú y Chợ Thuận, Triệu Đại, Triệu Phong B
577 Thái Thị Quyên Kinh doanh thuốc thú y Chợ Thuận, Triệu Đại, Triệu Phong B
578 Lê Thành Thái Kinh doanh thuốc thú y Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong B
579 Nguyễn Xuân Tường Kinh doanh thuốc thú y Khu Phố 6, TT Gio Linh, Gio Linh B
580 Lê Văn Chính (Nga Chính) Kinh doanh thuốc thú y Khóm Vĩnh Tiến, Hồ Xá, Vĩnh Linh B
581 Lê Thị Nhàn Kinh doanh thuốc thú y Tây Tường, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh B
582