New Picture

Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị thực hiện thu thập thông tin giám sát, đánh giá kết quả thực hiện PRAP

 •   20/12/2019 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (PRAP) tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 27/12/2018.
New Picture (2)

Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ: Hoàn thiện các thủ tục và tài liệu liên để triển khai thực hiện

 •   11/12/2019 11:31:00 PM
 •   Đã xem: 735
 •   Phản hồi: 0
Với sự hỗ trợ của dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2), đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cơ bản hoàn thiện các tài liệu liên quan của Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
New Picture

Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị”: Nâng cao nhận thức cho người dân về REDD+, chống Biến đổi khí hậu, quản lý bảo vệ rừng thông qua các hoạt động truyền thông

 •   10/12/2019 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0
Nhằm  nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), tính từ thời gian bắt đầu dự án giai đoạn 2 đến nay Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (FCPF-2) đã tổ chức 76 cuộc tuyên truyền với sự tham gia của 2.356 người là cán bộ xã và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
New Picture (1)

Hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu và tập huấn về đảm bảo an toàn môi trường và xã hội trong vùng Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

 •   03/12/2019 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 29 và 30/11/2019, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam Giai đoạn 2 (FCPF-2) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu và tập huấn về đảm bảo an toàn môi trường và xã hội trong vùng Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.
New Picture

Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng trị”: Lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng Máy tính bảng trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

 •   20/11/2019 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Với mục tiêu nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và quản lý bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong năm 2017 và 2018, Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) đã hỗ trợ trang bị 2 đợt máy tính bảng cho các cán bộ kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn thiên nhiên .. nhằm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
New Picture

Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn Biện pháp lâm sinh trong phát triển rừng tự nhiên

 •   25/10/2019 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Nhằm trang bị kiến thức cho các chủ rừng về Biện pháp lâm sinh trong phát triển rừng tự nhiên theo hướng nâng cao chất lượng rừng, góp phần tăng cường hấp thụ cacbon và hiệu quả môi trường, kinh tế - xã hội. Trong các ngày 15 và 16/10/2019, Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn về Biện pháp lâm sinh trong phát triển rừng tự nhiên.
Untitled

Tập huấn nâng cao năng lực kỹ thuật sử dụng phần mềm “Theo dõi diễn biến Tài nguyên Rừng tích hợp trên Máy tính bảng”

 •   03/10/2019 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Nhằm củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tích hợp trên máy tính bảng cho các cán bộ đã tham gia tập huấn mở rộng năm 2017 và 2018, trong các ngày 24/9/2019 và 26-27/9/2019,
New Picture (1)

Tuyên truyền về Biến đổi khí hậu, REDD+, Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải tại các xã ưu tiên thực hiện REDD+

 •   05/08/2019 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Nhằm  nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), giới thiệu Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ, từ ngày 25/6/2019 đến ngày 18/7/2019, Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho 505 cán bộ và người dân tại 17 xã ưu tiên thực hiện REDD+ thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.
Nhóm hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản tại tỉnh Quảng Trị (VPA/FLEGT)

Nhóm hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản tại tỉnh Quảng Trị (VPA/FLEGT)

 •   02/07/2019 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 545
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/6/2019, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức họp ra mắt và giới thiệu Nhóm hỗ trợ thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản tại tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Nhóm VPA/FLEGT Quảng Trị).
New Picture

Tuyên truyền về Biến đổi khí hậu, REDD+, Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải tại các xã ưu tiên thực hiện REDD+

 •   21/06/2019 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 31/5/2019, nhằm nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), giới thiệu Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ,
Hội thảo tham vấn hoàn thiện “Cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại thuộc Đề án Giảm phát thải và Chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025”

Hội thảo tham vấn hoàn thiện “Cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại thuộc Đề án Giảm phát thải và Chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025”

 •   06/05/2019 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam Giai đoạn 2 (FCPF-2) đã tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện “Cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại thuộc Đề án Giảm phát thải và Chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025”
New Picture

Hội thảo Đánh giá về thực trạng thực thi lâm luật trong quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện Hướng Hóa

 •   28/12/2018 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 521
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (FCPF-2) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thảo đánh giá về thực trạng công tác thực thi lâm luật trong quan lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Ban quản lý dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị: Tham vấn kỹ thuật cấp huyện về giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị

Ban quản lý dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị: Tham vấn kỹ thuật cấp huyện về giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị

 •   28/12/2018 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2018, tại huyện Hướng Hóa, Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (FCPF-2) đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật về giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa.
Tham vấn các bên liên quan về công tác giao đất gắn với giao rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tham vấn các bên liên quan về công tác giao đất gắn với giao rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   27/12/2018 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 668
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 12 năm 2018. Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức 07 cuộc hội thảo tham vấn cộng đồng và chính quyền cấp xã về công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp trên địa bàn 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông.
Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Hội thảo truyền thông và xây dựng cơ chế phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị

Dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Hội thảo truyền thông và xây dựng cơ chế phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị

 •   27/12/2018 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 533
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo truyền thông và xây dựng cơ chế phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Trị trong công tác tuyên truyền về REDD+, Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.
Tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng về thực hiện Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)

Tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng về thực hiện Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)

 •   19/12/2018 04:36:00 PM
 •   Đã xem: 494
 •   Phản hồi: 0
Trong hai ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2018, Ban quản lý dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)
Hội thảo tham vấn các bên liên quan về Cơ chế chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Đề án giảm phát thải trên địa bàn Quảng Trị

Hội thảo tham vấn các bên liên quan về Cơ chế chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Đề án giảm phát thải trên địa bàn Quảng Trị

 •   19/12/2018 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7.12.2018 Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo Tham vấn các bên liên quan về cơ chế chia sẻ lợi ích trong khuôn khổ Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.
Hội thảo tham vấn giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp nhằm sẵn sàng thực hiện REDD+ và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

Hội thảo tham vấn giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp nhằm sẵn sàng thực hiện REDD+ và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

 •   29/11/2018 08:46:00 AM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (viết tắt là dự án FCPF2) đã tổ chức cuộc hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp nhằm sẵn sàng thực hiện REDD+ và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.
RED

Tập huấn theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp bằng máy tính bảng

 •   29/11/2018 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Trong 02 ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2018, “Ban quản lý dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sang thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp bằng máy tính bảng cho các cán bộ lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác

Phục vụ điều hành
Tra cứu văn bản
Thăm dò ý kiến

Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về kết quả giải quyết công việc của công chức tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan có như mong đợi của Ông/Bà hay không?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay3,909
 • Tháng hiện tại27,511
 • Tổng lượt truy cập6,715,711
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây